AJOFM BN: Vezi ce modificări au fost aduse Legii uceniciei!

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud aduce la cunoştinţă modificările Guvernului la Legea privind ucenicia la locul de muncă. Ucenicia la locul de muncă se adresează angajatorilor, care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru care sunt autorizaţi ca furnizori de formare profesională şi persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se califice la locul de muncă.

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie.

Poate încheia contract de ucenicie, persoana care a împlinit vârsta de 16 ani,  este în căutarea unui loc de muncă fiind înregistrată la A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud, nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă şi  îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare conform prevederilor OG nr. 129 2000.

În data de 11 iulie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea nr.164/2007 pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. Modificările aprobate prin Legea 164/2017 fac referire la următoarele aspecte:

Stabilirea duratei contractului de ucenicie în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregăteasca ucenicul:

12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;

24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;

36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.

Organizarea uceniciei pentru nivelurile de calificare 2,3 şi 4, stabilite conform prevederilor H.G. nr.918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare.

Finanţarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă din fonduri europene  structurale şi de investiţii şi fonduri publice naţionale aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj;

Majorarea sumelor de bani acordate angajatorului care încheie un contract de ucenicie,  potrivit art.16, alin.(2): “Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condiţiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie."

În data de 4 septembrie 2017, a fost publicată în Monitorul Oficial, H.G. nr.618/2017 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin H.G. nr.855/2013.

Modificările aprobate prin H.G. 618/2017, vizează:

Durata minimă a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore de pregătire, teorie şi practică, pe niveluri de calificare 2, 3 şi 4, astfel: 360 ore pentru nivelul 2, 720 ore pentru nivelul 3 şi 1080 de ore pentru nivelul 4.

Finanțarea formării prin ucenicie din fonduri europene structurale și de investiții se realizează în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului și a regulilor de eligibilitate, în vigoare la data încheierii contractului de ucenicie, cu respectarea condițiilor finanțatorului."

Modificarea  Anexei nr.7, “Registrul angajatorilor de ucenici” prin introducerea unei coloane distincte în care sa fie cuprinse informaţii referitoare la sursa de finanţare.

         “Mai multe informaţii privind acordarea acestei subvenţii angajatorilor de către A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud şi modul în care se poate realiza ucenicia la locul de muncă, pot fi obţinute de la numărul de  telefon: 0263 – 236295, sau direct de la sediul instituției din Bistrița, strada Gării, nr.2 – 4”, transmite Otilia Râpan, director executiv al AJOFM BN.

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5