Alexandru Gavrilaş renumit manager la Complexul Muzeal în şedinţă ordinară săptămâna viitoare

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE

 

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 26 martie 2015, ora 14ºº

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,

Având în vedere:

-        Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

-        avizul de legalitate nr. IA/4640 din 19.03.2015 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane;

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 26 martie 2015, ora 14ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.  Proiect de hotărâre privind numirea domnului GAVRILAŞ- VASILICHI GEORGE-ALEXANDRU manager la Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluării pe anul 2014 a managementului de la Biblioteca Judeţeană “George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud şi Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli și a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud pe anul 2015.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud pe anul 2015.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud pe anul 2015.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud pe anul 2015.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole Judeţene Bistriţa-Năsăud pe anul 2015.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2015.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa pe anul 2015.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

10.              Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor de învăţământ special din judeţul Bistriţa-Năsăud pe anul 2015.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

11.              Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bistriţa-Năsăud pe anul 2015.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

12.              Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului din instituţiile de învăţământ special din judeţul Bistriţa-Năsăud pe anul 2015.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

13.              Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar în anul 2015 pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

14.              Proiect de hotărâre privind susţinerea financiară a Clubului Sportiv Municipal Bistriţa pentru echipa de handbal feminin senioare în anul 2015.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

15.              Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului ”Castel Teleky”, situat în localitatea Comlod nr. 35, comuna Milaș, din domeniul public în domeniul privat al județului Bistrița-Năsăud.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

16.              Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință cu titlu gratuit al Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud asupra imobilului situat în municipiul Bistrița, Bulevardul Independenței nr. 24, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

17.              Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din judeţul Bistriţa-Năsăud – actualizat în anul 2015.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

18.              Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 pct. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud nr. 161/2014 privind constituirea Consiliului Tehnico - Economic (CTE) ca organ consultativ la nivelul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al acestuia.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

19.              Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

20.              Diverse

 

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro .

 

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

                 - Administratorul public

                 - Direcţia administraţie locală

                 - Direcţia economică

                  - Arhitect şef

- Direcţia dezvoltare durabilă

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

                 - Compartiment audit public intern

                 - Birou achiziţii publice, urmărire contracte

                 - Compartiment Cabinet preşedinte

                 - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean

         - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

                                                                          Aviz de legalitate:

      SECRETARUL JUDEŢULUI,

                   Iosif Redl

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5