Ştefan Todea revine în CJ. Ioan Pintea şi Gavril Ţărmure reconfirmaţi în funcţie

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 PREŞEDINTE

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2016, ora 12ºº

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,

Având în vedere:

-        Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-        avizul de legalitate nr. IBa/1138 din 22.01.2016 al Serviciului administraţie şi relaţii publice;

 

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2016, ora 12ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.  Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 22 decembrie 2015.

 

2.  Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 05 ianuarie 2016.

 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcțiilor publice al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2016.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

4.  Proiect de hotărâre privind numirea în funcția de manager al Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud a domnului PINTEA IOAN.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

5.  Proiect de hotărâre privind numirea în funcția de manager al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud a domnului ȚĂRMURE GAVRILĂ.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

6.  Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru anul şcolar 2016-2017.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui bun mobil, autovehicul special, M1, AMBULANȚA tip B2, marca Volkswagen, tipul Transporter, proprietate privată a judeţului Bistriţa-Năsăud, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa al judeţului Bistriţa-Năsăud.     

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 şi a estimărilor pe anii 2017-2019.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2015 din excedentul bugetului local.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

10.         Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pentru activităţi nonprofit de interes judeţean.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

11.         Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de salubrizare, respectiv Activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv Managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița - Năsăud - serviciu înființat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud.

Iniţiator: Grigore-Dorin Popescu – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

12.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de salubrizare, respectiv Activitățile de Management și Operare ale Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu, Județul Bistrița - Năsăud - serviciu înființat de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Iniţiator: Grigore-Dorin Popescu – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

13.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Cadru de implementare a Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2014-2020.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

14.         Proiect de hotărâre privind modificarea și înlocuirea Anexei 4 din Anexa aprobată la art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 174/19.12.2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2014-2020.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

15.         Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii Înțelegerii privind stabilirea unei relații de cooperare și prietenie între județul Bistrița-Năsăud din România și Provincia Hunan din Republica Populară Chineză.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

16.         Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

17.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici actualizaţi aferenţi obiectivului “Modernizare DJ 172G, km 50+000 – 63+663, Cuşma - Livezile”, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

18.        Proiect de hotărâre pentru punerea în aplicare a Sentinţei civile nr. 333/2015 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 133/2015 a Curţii de Apel Cluj, pronunţată în Dosar nr. 837/112/2014, privind Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 31/26.03.2014.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

19.      Diverse.

Art.2. (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro .

 (2) Consilierii judeţeni pot prelua materialele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 23.01.2016.

 

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

                 - Administratorul public

                 - Direcţia administraţie locală

                 - Direcţia economică

                 - Arhitect şef

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

                 - Compartiment audit public intern

                 - Birou achiziţii publice, contracte

                 - Compartiment Cabinet preşedinte

                 - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean

         - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

p. PREŞEDINTE,

VICEPREȘEDINTE

GRIGORE DORIN POPESCU

 

                                                                             Aviz de legalitate:

        SECRETARUL JUDEŢULUI,

                   MICA OPREA

     

 

Nr. 14

Din 22.02.2016

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5