Vezi numele propuse pentru Titlul de Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud. Consiliul Judeţean, în şedinţă ordinară

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 PREŞEDINTE

 

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 29 noiembrie 2016, orele 15ºº

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

-        Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-        avizul de legalitate nr. IAa/ 17850 din 24.11.2016 al Serviciului juridic contencios, resurse umane.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

 

Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 29 noiembrie 2016, orele 15ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1.    Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 26 octombrie 2016.

 

2.     Aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 17 noiembrie 2016.

 

3.     Aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 24 noiembrie 2016.

 

4.    Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute în anul 2017 de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

5.    Proiect de hotărâre privind acordarea burselor de merit, burselor de excelenţă şi burselor de ajutor social, de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, studenţilor, pentru anul universitar 2016-2017.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

6.    Proiect de hotărâre privind prelungirea detașării doamnei Cotfas Liliana, începând cu data de 01.12.2016, în funcția publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud, până la data de 15.12.2017.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

7.    Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale necesară înscrierii în evidenţele de cadastru şi carte funciară a imobilului proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud, situat în municipiul Bistrița, str.G-ral Grigore Bălan nr. 43.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

9.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri necesare asigurării implementării proiectului „Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud” din cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.

Inițiator: Emil Radu Moldovan - președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor studenților, elevilor și sportivilor din județul Bistrița-Năsăud care au obținut rezultate deosebite în anul 2016.

Inițiator: Emil Radu Moldovan - președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

11. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2016 a Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului ADRIAN CRIȘAN.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

12.   Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2016 a Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului Academician DUMITRU PROTASE.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

13.   Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2016 a Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” doamnei ANDREEA-IULIA GRAD.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

14. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2016 a Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului EMIL IUGAN.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

15. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2016 a Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” doamnei CLEOPATRA-DANA LORINȚIU.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

16.   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 109/27.08.2015, privind aprobarea menţinerii cuantumului cotizaţiei anuale pentru anul 2015 şi în anul 2016 integral, pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord” şi utilizarea TVA-ului rămas disponibil, pentru plata impozitului aferent vehiculelor achiziţionate prin Programul Operaţional Regional.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud   

 

17.   Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unei cereri la Administraţia Naţională "Apele Române" în vederea închirierii unui teren în suprafață de 30389 mp, situat în sat Colibița, comuna Bistrița-Bîrgăului, pentru amenajarea „Centrului Județean de Agrement Colibița”.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice: Studiu de prefezabilitate Construirea de locuinţe destinate închirierii pentru tinerii specialişti din sănătate” situate pe str. Prundului 16D, Municipiul Bistrița, Județul Bistrița-Năsăud.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a  documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Instalare lift exterior”- sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

20. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii, în natură, precum şi pentru producţia de masă verde obținută pe pajişti pentru anul 2017.

Inițiator: Alexandru Pugna – vicepreședinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

21. Proiect de hotărâre privind „Stabilirea unor măsuri în vederea realizării unei hărți online care să poziționeze obiectivele turistice din județul Bistrița-Năsăud”.

Inițiator: Moldovan Doris Gabriela: - consilier județean –

 

22.    Diverse.

 

Art.2. (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 25.11.2016.

 

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

                 - Administratorul public;

                 - Direcţia administraţie locală;

                 - Direcţia economică;

                 - Arhitect şef;

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe;

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;

                 - Compartiment audit public intern;

                 - Birou achiziţii publice, contracte;

                 - Compartiment Cabinet preşedinte;

                 - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean;

         - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

                                                                                Aviz de legalitate:

             SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                                   MICA OPREA

 

Nr. 226

Din 24.11.2016

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5