Vezi cine va primi Titlul de Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud

ROMÂNIA

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

 

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 PREŞEDINTE

                                                                               

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2018, orele 1500

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,

Având în vedere:

 • Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;
 • avizul de legalitate nr.IBa/23926 din 20.11.2018 al consilierului juridic din cadrul Compartimentului pregătire documente consiliu,

în temeiul prevederilor art.94 alin.(1) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2018, orele 1500, care va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Administrativ, Piaţa Petru Rareş, nr.1, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului  Județean Bistrița-Năsăud din data de 31 octombrie 2018

 

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Rai Doris Gabriela

 

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Coman Samuel-Leon

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.76/2016 privind constituirea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii nr.80/2016 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor elevilor și sportivilor din județul Bistrița-Năsăud care au obținut rezultate deosebite în anul 2018

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud elevilor din instituțiile de învățământ din judeţul Bistriţa-Năsăud, care au obținut premiul I la etapa județeană a olimpiadelor naționale școlare pentru anul 2018

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului Academician Prof. Univ. Dr. IOAN-AUREL POP

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

 1. Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit ANDREI ANDREICUȚ

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului General-maior (rz.) doctor IOAN MANCI

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului Prof. Univ. Dr. LIVIU PETRU ZĂPÎRȚAN

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului IOAN REPEDE

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului ȘTEFAN-VASILE DĂRĂBUȘ

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului CRISTIAN BODNAR

  Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale percepute de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și instituțiile subordonate pentru anul 2019

  Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

 1. Proiect de hotărâre privind a şasea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2018

   Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale pe anul 2018 a sumelor din fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, constituit din sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, încasate suplimentar în anul 2018

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

 1.  Proiect de hotărâre privind participarea Județului Bistrița-Năsăud la majorarea capitalului social al S.C. Aquabis S.A. Bistriţa-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

 1.  Proiect de hotărâre privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud, către S.C. SUPERCOM S.A.  Bucureşti

Inițiator: Ioan Ţintean – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

 1.  Diverse.

 

Art.2 (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 22.11.2018.

 

Art.3 Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

        - Administratorul public al judeţului;

        - Direcţia administraţie locală;

        - Direcţia economică;

        - Arhitect şef;

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe;

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;

        - Compartiment audit public intern;

        - Birou achiziţii publice, contracte;

        - Compartiment Cabinet preşedinte;

        - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean;

- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

Aviz de legalitate:

           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                             MICA OPREA

 

Nr. 245

Din 21.11.2018

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5