Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 25 noiembrie 2015, ora 15ºº

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,

Având în vedere:

 • Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;
 • avizul de legalitate nr. IBa/19030 din 20.11.2015 al Serviciului administraţie şi relaţii publice;

 

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

 

Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 25 noiembrie 2015, ora 15ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 28 octombrie 2015.
 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud din data de 06 noiembrie 2015.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud şi Asociaţia „Autism Europa” Bistriţa.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

 

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 75/2015 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru anul 2015.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud, de către doamna COTFAS LILIANA pe o perioadă de 6 luni.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexelor nr. 4.1 şi 4.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 61/2015 privind aprobarea organigramelor şi a numărului de posturi ale instituţiilor de învăţământ special din judeţul Bistriţa-Năsăud pentru anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale și a tarifelor percepute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate pentru anul 2016.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie asupra unui imobil-teren, donat de Mănăstirea Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din localitatea Rebra, judeţul Bistriţa-Năsăud care va face parte din domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud.

  Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 pct. 3, 8, 9 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 161/2014 privind constituirea Consiliului Tehnico - Economic (CTE) ca organ consultativ la nivelul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Grigore-Dorin Popescu – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi înlocuirea Anexei aprobată la art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 162/2014 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Bistriţa-Năsăud şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.

Iniţiator: Grigore-Dorin Popescu – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 38/31 mai 2010 privind modificarea componenţei Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Redl Iosif-Alexandru – consilier superior la Serviciul financiar, contabilitate, Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean să conducă evidenţa Registrului datoriei publice locale şi a Registrului garanţiilor locale.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea beneficiarilor de burse de merit şi burse de ajutor social acordate de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru anul universitar 2015-2016.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 134/2013 privind instituirea şi acordarea unor burse de merit şi burse de ajutor social acordate de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud studenţilor proveniţi din instituţiile de învăţământ din judeţul Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor elevilor și sportivilor din judeţul Bistriţa-Năsăud care au obţinut rezultate deosebite în anul 2015.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului inginer PAUL-ADRIAN ILIEȘ.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului plutonier adjutant VASILE ZBÂNCA.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului profesor universitar doctor POMPEI COCEAN.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului inginer EMANOIL-IOAN VICIU.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” doamnei GABRIELA SZABO.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului MIRON DUCA.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Diverse.

   

Art.2. (1) Prezenta dispoziţie se aduce la cunoștinţă publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro .

 (2) Consilierii judeţeni pot prelua materialele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 21.11.2015.

 

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice cu: 

                - Administratorul public

                - Direcţia administraţie locală

                - Direcţia economică

                - Arhitect şef

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

                - Compartiment audit public intern

                - Birou achiziţii publice, contracte

                - Compartiment Cabinet preşedinte

                - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean

        - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

 

 

 

                                                                       Aviz de legalitate:

        SECRETARUL JUDEŢULUI,

                   MICA OPREA

     

 

 

 

 

Nr. 339

Din 20.11.2015

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5