17 proiecte pe agenda consilierilor judeţeni

ROMÂNIA

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN

 PREŞEDINTE

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă extraordinară la data de 11 august 2017, orele 1400

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

 • adresa nr. 89737 din 19.07.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. IX/11992 din 27.07.2017;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;
 • avizul de legalitate nr. IAa/13318 din 09.08.2017 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane.

 

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

        Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară la data de 11 august 2017, orele 1400, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistriţa-Năsăud pe anul 2017 și a estimărilor pe anii 2018-2020.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 66/29.04.2015 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie  şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului Modernizare DJ 162, km 8+300 – 18+526, Archiud - Sânmihaiu de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanțării de la bugetul judeţului a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul: “Modernizare DJ 162, km 8+300 – 18+526, Archiud - Sânmihaiu de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 93/25.07.2014 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie  şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului “Modernizare DJ 162, km 28+633-35+833, Visuia - Silivaşu de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanțării de la bugetul judeţului a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul: “Modernizare DJ 162, km 28+633-35+833, Visuia - Silivaşu de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 23/25.02.2015 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului “Modernizare DJ 170, km 13+450 - 24+450, Negrileşti-Breaza-limită judeţ Maramureş, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanțării de la bugetul judeţului a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul: “Modernizare DJ 170, km 13+450 - 24+450, Negrileşti-Breaza-limită judeţ Maramureş, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 68/29.04.2015 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie  şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului “Modernizare  DJ 171, km 0+000 - 39+520, Uriu - limită judeţ Maramureş, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanțării de la bugetul judeţului a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul: “Modernizare DJ 171, km 0+000 - 39+520, Uriu - limită judeţ Maramureş, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanțării de la bugetul judeţului a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul: “Modernizare DJ 172D, km 75+353-93+132, Măgura Ilvei - Lunca Ilvei (lotul 5)”.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanțării de la bugetul judeţului a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul: „Modernizare DJ 172 H, km 0+000-5+000, Nuşeni-Corvineşti, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanțării de la bugetul judeţului a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul: „Modernizare DJ 172 E, km 0+000-7+000, Strugureni-Matei, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanțării de la bugetul judeţului a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul: „Modernizare DJ 173 C, km 9+125-19+860, Buduş-Şieu, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 158/25.11.2015 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivelor “Pod peste Valea Meleş, pe DJ 172 H, km 6+118, Nuşeni - Corvineşti” şi ”Pod peste Valea Meleş pe DJ 172 H, km 14+960, Localitatea Matei”, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanțării de la bugetul judeţului a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul: “Pod peste Valea Meleş, pe DJ 172 H, km 6+118, Nuşeni - Corvineşti” şi ”Pod peste Valea Meleş pe DJ 172 H, km 14+960, Localitatea Matei”, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 159/25.11.2015 privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivelor “Pod peste Valea Mare pe DJ 170, km 15+400, în Purcărete”, şi ”Pod peste Valea Răchiţii, la km 18+700, în Breaza”, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanțării de la bugetul judeţului a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul: “Pod peste Valea Mare pe DJ 170, km 15+400, în Purcărete”, şi ”Pod peste Valea Răchiţii, la km 18+700, în Breaza”, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

     Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

        - Administratorul public

        - Direcţia administraţie locală

        - Direcţia economică

        - Arhitect şef

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

        - Compartiment audit public intern

        - Birou achiziţii publice, contracte

        - Compartiment Cabinet preşedinte

- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

                                                                     Aviz de legalitate:

      p.SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                    DIRECTOR EXECUTIV

                                                             CRINA ALEXANDRINA-BORȘ

 

Nr. 158

Din 09.08.2017

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5