Drumuri aflate pe agenda consilierilor judeţeni

DISPOZIŢIE

privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă la data de 11 octombrie 2017, ora 1300

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

  • prevederile Hotărârii Guvernului nr. 673/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de furtuni;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;
  • avizul de legalitate nr. IA/17490 din 09.10.2017 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (4) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:

 

        Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă de îndată la data de 11 octombrie 2017, ora 1300, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanţării de la bugetul judeţului a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul: “Modernizare DJ 162, km 8+300 – 18+526, Archiud - Sânmihaiu de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud” şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 109/11.08.2017, respectiv a Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 144/28.09.2017.

    Iniţiator: Vasile Puica – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanţării de la bugetul judeţului a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul: “Modernizare DJ 162, km 28+633-35+833, Visuia - Silivaşu de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud” şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 111/11.08.2017, respectiv a Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 145/28.09.2017.

    Iniţiator: Vasile Puica – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

3.Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanţării de la bugetul judeţului a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul: “Modernizare DJ 170, km 13+450 - 24+450, Negrileşti-Breaza-limită judeţ Maramureş, judeţul Bistriţa-Năsăud” şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 113/11.08.2017, respectiv a Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 146/28.09.2017.

    Iniţiator: Vasile Puica – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanţării de la bugetul judeţului a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul: “Modernizare DJ 171, km 0+000 - 39+520, Uriu - limită judeţ Maramureş, judeţul Bistriţa-Năsăud”, Obiect 3: km 28+617-39+520, Tîrlișua-limită judeţ Maramureş, judeţul Bistriţa-Năsăud” şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 115/11.08.2017, respectiv a Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 147/28.09.2017.

    Iniţiator: Vasile Puica – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2017 şi a estimărilor pe anii 2018-2020.

    Iniţiator: Vasile Puica – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică pe site-ul www.portalbn.ro.

 

      Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu:  

        - Administratorul public

        - Direcţia administraţie locală

        - Direcţia economică

        - Arhitect şef

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe

 

 

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

        - Compartiment audit public intern

        - Birou achiziţii publice, contracte

        - Compartiment Cabinet preşedinte

- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

 

 

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE,

VASILE PUICA

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5