Modernizarea de drumuri, pe agenda consilierilor judeţeni

ROMÂNIA

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

 

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 PREŞEDINTE

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2017, orele 15ºº

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

-      Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-      avizul de legalitate nr. IAa/10016 din 22.06.2017 al Serviciului juridic contencios, resurse umane.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

 

Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 2017, orele 15ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.  Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 31 mai 2017.

2.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 105/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, cu modificările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 118/2016 privind validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

3.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 75/2015 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

4.  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, Anexele nr.2, nr.2.1, nr.2.3, nr.2.4, nr.2.6, nr.2.8, nr.2.9 și nr.2.10 aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 55/2016, modificate prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 167/2016.

Iniţiator: Vasile Puica - Vicepreşedinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi (după actualizarea TVA), aferenţi obiectivului „Modernizare DJ 172 E, km 0+000-7+000, Strugureni-Matei, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Inițiator: Emil Radu Moldovan - președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi (după actualizarea TVA), aferenţi obiectivului „Modernizare DJ 173 C, km 9+125-19+860, Buduş-Şieu, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Inițiator: Emil Radu Moldovan - președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi (după actualizarea TVA), aferenţi obiectivului „Modernizare DJ 172 H, km 0+000-5+000, Nuşeni-Corvineşti, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Inițiator: Emil Radu Moldovan - președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Judeţean de Acţiune pentru perioada 2017-2020 în vederea implementării Strategiei Judeţene Antidrog Bistrița-Năsăud 2014 -2020.

Iniţiator: Vasile Puica - Vicepreşedinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

9.  Proiect de hotărâre privind participarea unui grup de elevi de la Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria” din Bistrița, la tabăra internațională din Allmenhausen, districtul Kyffhäuser din Republica Federală Germania, în anul 2017.

Inițiator: Emil Radu Moldovan - președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

10.              Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2017 din bugetul județului Bistrița-Năsăud.

Inițiator: Emil Radu Moldovan - președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

11.              Proiect de hotărâre privind participarea Judeţului Bistriţa-Năsăud în colaborare cu Municipiul Bistriţa la organizarea evenimentului „Târgul Mare al Bistriţei”.

Inițiator: Emil Radu Moldovan - președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

 

 

 

12.              Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat privind pregătirea și implementarea proiectului ”Modernizare DJ 172 D: Mureşenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibiţa - Colibiţa - Bistriţa Bârgăului - Prundu Bârgăului (DN17)-(DN17) Josenii Bârgăului - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - lim. jud. Suceava, lot 1, tronson 2”. 

Inițiator: Emil Radu Moldovan - președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

13.              Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții și a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenți obiectivului „Creşterea eficienţei energetice a Secţiilor externe ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, situate pe str. Alba Iulia, nr.7, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud” şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.62/26.05.2017.

Inițiator: Emil Radu Moldovan - președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

14.              Diverse.

Art.2. (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 23.06.2017.

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

                - Administratorul public;

                - Direcţia administraţie locală;

                - Direcţia economică;

                - Arhitect şef;

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe;

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;

                - Compartiment audit public intern;

                - Birou achiziţii publice, contracte;

                - Compartiment Cabinet preşedinte;

                - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean;

        - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

                                                                         Aviz de legalitate:

          SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                           MICA OPREA

Nr. 121

Din 22.06.2017

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5