Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, convocat în şedinţă de îndată

DISPOZIŢIE

privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă la data de 4 decembrie 2017, ora 1500

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

-      adresa nr. IV/22305 din 04.12.2017 a Direcţiei de dezvoltare durabilă şi relaţii externe şi a Direcţiei tehnice, investiţii, lucrări publice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

-      prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-      avizul de legalitate nr. IAa/22362 din 04.12.2017 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (4) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:

 

        Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă de îndată la data de 4 decembrie 2017, ora 1500, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Modernizare DJ 172D: Mureşenii Bârgăului (DN 17) – Lac Colibiţa – Colibiţa – Bistriţa Bârgăului (DN 17) – (DN 17) Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică (DN 17D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – Limita jud. Suceava, jud. Bistriţa-Năsăud, Lot 1 Tronson 2”.

Inițiator: Vasile Puica – vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

2.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 121/11.08.2017 pentru aprobarea finanţării de la bugetul judeţului a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivele: “Pod peste Valea Meleş, pe DJ 172 H, km 6+118, Nuşeni-Corvineşti” şi ”Pod peste Valea Meleş, pe DJ 172 H, km 14+960, localitatea Matei”, judeţul Bistriţa-Năsăud

Inițiator: Vasile Puica – vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

3.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 123/11.08.2017 pentru aprobarea finanţării de la bugetul judeţului a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivele: “Pod peste Valea Mare pe DJ 170, km 15+400, în Purcărete” şi ”Pod peste Valea Răchiţii, la km 18+700, în Breaza”, judeţul Bistriţa-Năsăud

Inițiator: Vasile Puica – vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

4.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 116/11.08.2017 pentru aprobarea finanţării de la bugetul judeţului a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul: “Modernizare DJ 172D, km 75+353-93+132,        Măgura IlveiLunca Ilvei (lotul 5)”.

Inițiator: Vasile Puica – vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 117/11.08.2017 pentru aprobarea finanţării de la bugetul judeţului a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul: „Modernizare DJ 172 H, km 0+000-5+000, Nuşeni-Corvineşti, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Inițiator: Vasile Puica – vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

 

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

 

     Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

        - Administratorul public

        - Direcţia administraţie locală

        - Direcţia economică

        - Arhitect şef

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe

 

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

        - Compartiment audit public intern

        - Birou achiziţii publice, contracte

        - Compartiment Cabinet preşedinte

- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

 

 

 

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE,

VASILE PUICA

 

 

 

 

 

 

                                                                    Aviz de legalitate:

      SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                        MICA OPREA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 360

Din 04.12.2017

MN / 2 ex.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5