Aderarea comunei Chiochiş la ADI, pe lista Consiliului Judeţean

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2017, ora 15ºº

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

-        Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-        avizul de legalitate nr. IAa/8303 din 25.05.2017 al Serviciului juridic contencios, resurse umane.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2017, ora 15ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.  Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 26 aprilie 2017.

 

2.  Aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 5 mai 2017.

 

3.  Aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 26 mai 2017.

 

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 118/2016 privind validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Bistrița-Năsăud, ediția 2017.

 Inițiator: Emil Radu Moldovan – președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, al judeţului Bistriţa-Năsăud, actualizat în anul 2017.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2016-2020, judeţul Bistriţa-Năsăud şi a Planului operaţional pentru Implementarea Strategiei.

Iniţiator: Puica Vasile – vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

8.  Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției lunare pentru persoanele cu dizabilităţi şi persoanele vârstnice admise în centrele din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud pentru anul 2017.

Iniţiator: Puica Vasile – vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Puica Vasile – vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 151/2013 privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini şi Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-31.12.2019, în judeţul Bistriţa-Năsăud, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie bugetară pe anul 2016.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Bistriţa şi S.C. „LDP Security” S.A. Bistriţa pe anul 2017.

Iniţiator: Puica Vasile – vicepreşedintele Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

13.  Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, domnul Emil Radu Moldovan, să voteze în Adunarea Generală pentru aprobarea aderării Comunei Chiochiş în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

14.  Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 144/2016 privind stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute în anul 2017 de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate.

Iniţiator: Puica Vasile – vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

15.   Diverse.

 

Art.2. (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro .

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 27.05.2017.

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu:  

                 - Administratorul public;

                 - Direcţia administraţie locală;

                 - Direcţia economică;

                 - Arhitect şef;

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe;

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;

                 - Compartiment audit public intern;

                 - Birou achiziţii publice, contracte;

                 - Compartiment Cabinet preşedinte;

                 - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean;

         - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

                                                                             Aviz de legalitate:

          SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                                MICA OPREA

Nr. 106

Din 25.05.2017

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5