Săptămâna viitoare, noi proiecte pe agenda Consiliului Judeţean

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2017, orele 15ºº

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

-        Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-        avizul de legalitate nr. IAa/ 6333 din 21.04.2017 al Serviciului juridic contencios, resurse umane.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

 

Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 26 aprilie 2017, orele 15ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 28 martie 2017.

 

  1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 12 aprilie 2017.

 

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea unui Grup de lucru care să identifice surse de finanţare nerambursabile în vederea finanţării unor proiecte de investiţii ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului județului Bistrița-Năsăud pentru trimestrul I al anului 2017.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Vasile Puica – vicepreședinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 33/2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud pentru anul 2016.

Iniţiator: Vasile Puica – vicepreședinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

  1. Proiect de hotărâre  privind acordarea de sprijin financiar în anul 2017 pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud  

 

  1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud la organizarea crosului „Gabriela Szabo Runfest” Bistrița, în data de 6 mai 2017, în municipiul Bistrița.  

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

10.   Diverse.

 

Art.2. (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 22.04.2017.

 

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

                 - Administratorul public;

                 - Direcţia administraţie locală;

                 - Direcţia economică;

                 - Arhitect şef;

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe;

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;

                 - Compartiment audit public intern;

                 - Birou achiziţii publice, contracte;

                 - Compartiment Cabinet preşedinte;

                 - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean;

         - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

        Aviz de legalitate:

          SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                                MICA OPREA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5