Înfrăţirea cu Districtul Mecklenburgische-Seenplatte din Germania, alături de alte proiecte, pe agenda şedinţei, de marţi, a Consiliului Judeţean

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2017, orele 15ºº

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

-        Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-        avizul de legalitate nr. IAa/4711 din 24.03.2017 al Serviciului juridic contencios, resurse umane.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

DISPUNE:

Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2017, orele 15ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.    Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 22 februarie 2017.

2.    Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 3 martie 2017.

3.    Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 22 martie 2017.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în calitate de partener, la finanţarea acţiunilor Centrului de Informare Europe Direct Bistriţa de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, pe anul 2017.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentului strategic privind creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, proprietatea judeţului Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 64/2014 privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru traseele din Programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate în judeţul  Bistriţa-Năsăud pentru perioada 2014-2019, operatorilor de transport rutier desemnaţi câştigători în cadrul şedinţei de atribuire electronică din data de 02.05.2014.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluării pe anul 2016 a managementului de la instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

9.    Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui imobil-teren situat în municipiul Bistriţa, str. Prundului, nr. 9, în suprafaţă de 524 mp.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

10.   Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României de transmitere a imobilului ”Palat Administrativ” proprietate publică a statului, situat în municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş  nr. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud, în administrarea Judeţului Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Județul Bistrița-Năsăud din România și Districtul Mecklenburgische-Seenplatte din Republica Federală Germania.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

12.                                               Diverse.

 

Art.2. (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro .

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 25.03.2017.

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

                 - Administratorul public;

                 - Direcţia administraţie locală;

                 - Direcţia economică;

                 - Arhitect şef;

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe;

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;

                 - Compartiment audit public intern;

                 - Birou achiziţii publice, contracte;

                 - Compartiment Cabinet preşedinte;

                 - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean;

         - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

                                                                             Aviz de legalitate:

          SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                                MICA OPREA

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5