Consilierii judeţeni, convocaţi în şedinţă extraordinară. Vezi proiectele care vor fi dezbătute!

Dispoziţie privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară la data de 13 iulie 2018, ora 930

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

  • adresa nr. VB/14389 din 10.07.2018 a Direcţiei tehnice, investiţii, lucrări publice – Serviciul administrare drumuri, lucrări publice;
  • adresa nr. IV/14390 din 10.07.2018 a Direcţiei dezvoltare durabilă şi relaţii externe;
  • adresa nr. IV/14552 din 11.07.2018 a Direcţiei dezvoltare durabilă şi relaţii externe;
  • prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;
  • avizul de legalitate nr. I/14619 din 11.07.2018 al consilierului juridic din cadrul Compartimentului pregătire documente consiliu.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:

 

        Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară la data de 13 iulie 2018, orele 930, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Modernizare DJ 173, km 25+309-39+842 Şieu - Teaca, km 42+968-54+100 (DN 15A), Teaca - Ocniţa, judeţul Bistrița-Năsăud”.

Inițiator: Puica Vasile – Vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Modernizare DJ 172, km 10+546 - 23+543 DN 17, (Cociu) Mocod, km 23+680-34+160 Mocod - Zagra, judeţul Bistrița-Năsăud”.

Inițiator: Puica Vasile – Vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Modernizare DJ 173B, km 2+728-10+000, Bistriţa - Tărpiu, judeţul Bistrița-Năsăud”.

Inițiator: Puica Vasile – Vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Modernizare DJ 173, km 15+245-22+000 Budacu de Sus - Șoimuș, județul Bistriţa-Năsăud”.

Inițiator: Puica Vasile – Vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici  pentru proiectul “Conectarea la reţeaua TEN-T a comunităţilor rurale din Sudul judeţului Bistriţa-Năsăud”.

      Inițiator: Puica Vasile – Vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici  pentru proiectul “Conectarea la reţeaua TEN-T a comunităţilor rurale din Centrul judeţului Bistriţa-Năsăud, văile Şieului, Budacului şi Meleşului”.

      Inițiator: Puica Vasile – Vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici  pentru proiectul “Conectarea la reţeaua TEN-T a comunităţilor rurale ale județului Bistriţa-Năsăud limitrofe DJ 172 şi DJ 173”.

      Inițiator: Puica Vasile – Vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici pentru proiectul “Conectarea la reţeaua TEN-T a comunităţilor rurale din Vestul judeţului Bistriţa-Năsăud”.

      Inițiator: Puica Vasile – Vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici  pentru proiectul “Conectarea la reţeaua TEN-T a comunităţilor rurale din Estul judeţului Bistriţa-Năsăud”.

      Inițiator: Puica Vasile – Vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Conectarea la reţeaua TEN-T a comunităţilor rurale din Vestul judeţului Bistriţa-Năsăud” și a cheltuielilor legate de proiect.

Inițiator: Puica Vasile – Vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

 

          Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

        - Administratorul public al judeţului;

        - Direcţia administraţie locală;

        - Direcţia economică;

        - Arhitect şef;

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe;

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;

        - Compartiment audit public intern;

        - Birou achiziţii publice, contracte;

        - Compartiment Cabinet preşedinte;

- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

 

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

 

 

                                                                    Aviz de legalitate:

      SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                        MICA OPREA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 141

Din 11.07.2018

MN/2 ex.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5