Vezi ce proiecte se află, miercuri, pe masa consilierilor judeţeni

 
 
 
 
ROMÂNIA

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

 

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 PREŞEDINTE

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2015, ora 15ºº

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

 

Având în vedere:

-      Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-      avizul de legalitate nr. IA/2893 din 19.02.2015 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

DISPUNE:

 

 

        Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2015, ora 15ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

1.       Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare a managementului și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud și Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

2.       Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 29 din 19.10.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

3.       Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud asupra imobilelor „locuință de tip familial” (casă de tip familial), situate în localitatea Teaca, nr. 664 și nr. 685, proprietate publică a județului Bistrița-Năsăud.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului „garaj” situat în municipiul Bistrița, str. Alexandru Odobescu nr. 11 și constituirea comisiei pentru negocierea prețului de cumpărare.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

5.  Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Art. 3, alin. 1 din Contractul de finanțare nr. PA16/RO12-LP6/18.12.2014 anexă la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 2 din data de 14.01.2015 privind aprobarea Contractului de finanţare nr. PA16/RO12-LP6/18.12.2014 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud şi Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului privind acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului „Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud” din cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.

Iniţiator: Grigore Dorin Popescu – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenţi  obiectivului “Modernizare DJ 170, km 13+450 -24+450, Negrilești – Breaza - limită judeţ Maramureş, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenţi obiectivului “Modernizare DJ 154 D, km 7+540-9+540, Albeşti – Galaţii Bistriţei, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenţi obiectivului “Modernizare  DJ 173, km 22+000 - 25+309, Şoimuș - Şieu, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

10.      Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui bun mobil, autoturism marca DACIA DUSTER 4x4 Laureate, proprietate privată a județului Bistrița-Năsăud, către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa al judeţului Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

11.      Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Bistrița-Năsăud.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

12.      Proiect de hotărâre privind modificarea art. 62, alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 40/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

13.      Diverse

 

 

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro .

 

 

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

                - Administratorul public

                - Direcţia administraţie locală

                - Direcţia economică

                - Arhitect şef

- Direcţia dezvoltare durabilă

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

                - Compartiment audit public intern

                - Birou achiziţii publice, urmărire contracte

                - Compartiment Cabinet preşedinte

                - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean

        - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

                                                                     Aviz de legalitate:

      SECRETARUL JUDEŢULUI,

               IOSIF REDL

 

 

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5