12 proiecte în şedinţa Consiliului Judeţean de miercuri

  ROMÂNIA

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 PREŞEDINTE

 

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 26 noiembrie 2014, ora 14.00

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,

Având în vedere:

-      Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

-      avizul de legalitate nr. IA/16741 din 19.11.2014 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane;

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

 

        Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 26 noiembrie 2014, ora 14.00, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Bistrița-Năsăud, de către doamna COTFAS LILIANA pe o perioadă de 6 luni.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 107 din 26.06.2013 privind acordul de solicitare în vederea preluării în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud a imobilului situat în municipiul Bistrița, Bulevardul Independenței nr. 9.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 66/2014 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor al județului Bistrița-Năsăud pentru anul 2014, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 34/2014 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului județului Bistrița-Năsăud aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 143/2013.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

  1. Proiect de hotărâre privind taxele locale, taxele speciale și tarifele percepute de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și instituțiile subordonate acestuia pentru anul 2015.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

  1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii stabilite la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii, în natură, precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul 2015.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliu Județean Bistrița-Năsăud

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea beneficiarilor de burse de merit și burse de ajutor social acordate de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru anul universitar 2014-2015.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 3.1 și nr. 3.2 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 32/2014 privind aprobarea organigramelor și a numărului de posturi ale instituțiilor de învățământ special din județul Bistrița-Năsăud pentru anul 2014.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

10.              Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Acordului de parteneriat interinstituțional și Regulamentului de funcționare al parteneriatului interinstituțional pentru dezvoltarea durabilă a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2014-2020.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate – revizia 2014 și a indicatorilor tehnico economici – revizie 2014 ai Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Bistrița-Năsăud Nr. CCI 2007 RO 161 PR 013 cu nr. de înregistrare în SMIS-CSNR 1385.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

12.              Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 39/2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 31 din 11 iulie 2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Autoritatea Teritorialã de Ordine Publică şi Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 51/2012 privind validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.

Inițiator: Alexandru Pugna – vicepreședinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

13. Diverse.

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relaţii publice cu: 

- Administratorul public

        - Direcţia administraţie locală

        - Direcţia economică

        - Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

        - Direcţia dezvoltare durabilă

        - Arhitect şef

        - Compartiment audit public intern

        - Birou achiziţii publice, urmărire contracte

        - Compartiment Cabinet preşedinte

        - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean

- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

                    Aviz de legalitate:

                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                              IOSIF REDL

Nr. 263

Din 20.11.2014

R.M/2 ex

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5