Consiliul Judeţean, convocat în şedinţă ordinară. Vezi ce proiecte sunt pe ordinea de zi!

ROMÂNIA

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 PREŞEDINTE

 

 

DISPOZIŢIE

 

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 17 decembrie 2014, ora 14ºº

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,

Având în vedere:

-      Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

-      avizul de legalitate nr. IA/18262 din 17.12.2014 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane;

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 17 decembrie 2014, ora 14ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului

Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.  Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare a managementului şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

2.  Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de concurs de proiecte de management şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi a caietului de obiective la Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul IV al anului 2014 pe secţiunile de funcţionare şi de dezvoltare.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

4.  Proiect de hotărâre privind rectificarea a doua pe luna decembrie 2014 a bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud și al instituțiilor publice subordonate.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

5.  Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Tehnico – economic (CTE) ca organ consultativ la nivelul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al acestuia.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

6.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 24/2013 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Bistriţa-Năsăud şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 6/2014.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

7.  Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud nr.51/2012 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării mandatului special președintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, să voteze şi să semneze pe seama şi în numele Judeţului Bistriţa-Năsăud adoptarea hotărârii privind aprobarea Studiului de Fezabilitate - revizia 2014 şi a Indicatorilor tehnico-economici - revizie 2014 ai Proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bistriţa-Năsăud Nr. CCI 2007 RO 161 PR 013 cu nr. de înregistrare în SMIS-CSNR 1385, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Popescu Grigore Dorin – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

9.  Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de “Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud” Domnului General de brigadă (Rt.) Ioan Birişiu.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

10.              Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de “Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud” Domnului Marcel Lupşe, artist plastic.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

 

11.              Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de “Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud” Domnului profesor universitar doctor Liviu Maior.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

12.              Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de “Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud” Domnului Ec.Dr.Dr.h.c. Heinrich Schnatmann.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

13.              Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de “Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistrița-Năsăud” Domnului Lucian-Iulian Sănmărtean, sportiv.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

14.              Diverse.

 

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro .

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

                - Administratorul public

                - Direcţia administraţie locală

                - Direcţia economică

                - Arhitect şef

- Direcţia dezvoltare durabilă

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

                - Compartiment audit public intern

                - Birou achiziţii publice, urmărire contracte

                - Compartiment Cabinet preşedinte

                - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean

        - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

                                                                    Aviz de legalitate:

      SECRETARUL JUDEŢULUI,

                 Iosif Redl

 

 

 

 

Nr. 277

Din 12.12.2014

R.M. / 2 ex.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5