Vezi ce proiecte vor fi, săptămâna viitoare, pe masa consilierilor judeţeni

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 27 iulie 2016, orele 15ºº

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,

Având în vedere:

-        Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-        avizul de legalitate nr. IBa/10861 din 22.07.2016 al Serviciului juridic contencios, resurse umane.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

 

Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 27 iulie 2016, orele 15ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.  Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 20 mai 2016.

 

2.  Aprobarea procesului-verbal al ședinței de constituire a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 24 iunie 2016.

 

3.  Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Ioan-Alin Demian.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

4.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 163/2013 privind numirea Comisiei de nominalizare şi acordare a premiilor şi recompenselor financiare.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

5.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Bistriţa-Năsăud.

 Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

6.       Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special de stat din subordinea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

7.        Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

8.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

9.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

10.  Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor judeţeni în Colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

11.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Bistriţa-Năsăud în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ”Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Bistriţa.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

12.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  Judeţului Bistriţa-Năsăud în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

13.  Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 160/09.12.2013 privind numirea comisiei de negociere pentru cumpărarea unor terenuri situate în comuna Bistriţa-Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

14.  Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Deciziei nr. 40/A/2010 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsaud în Dosar nr. 7774/190/2006, prin cumpărarea unui teren, în suprafaţă de 1060 mp, situat în municipiul Bistriţa, identificat în Cartea funciară nr. 77781 Bistriţa, proprietate a domnului Pugyl Attila Levente.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului judeţean Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul II al anului 2016.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

16.  Proiect de hotărâre privind a patra rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2016.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

17.  Proiect de hotărâre privind susţinerea financiară a Clubului Sportiv Municipal Bistriţa pentru participarea echipei de handbal feminin senioare în Liga Naţională, sezonul competiţional 2016-2017.

Iniţiator: preşedintele şi consilierii judeţeni – Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

18.   Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 161/25.11.2015 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru activitatea proprie a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în baza Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

19.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Bistriţa-Năsăud în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

20.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

21.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Bistriţa-Năsăud în Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare a judeţului Bistriţa-Năsăud”.

Iniţiator: Ioan Ţintean – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

22.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Bistriţa-Năsăud în Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Iniţiator: Ioan Ţintean – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

23.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 146/2015 pentru modificarea şi înlocuirea Anexei aprobată la art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 162/2014 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Bistriţa-Năsăud şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

24.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 161/2014 privind constituirea Consiliului Tehnico-Economic (CTE) ca organ consultativ la nivelul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

25.   Diverse.

 

Art.2. (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro .

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 23.07.2016.

 

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

                 - Administratorul public;

                 - Direcţia administraţie locală;

                 - Direcţia economică;

                 - Arhitect şef;

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe;

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;

                 - Compartiment audit public intern;

                 - Birou achiziţii publice, contracte;

                 - Compartiment Cabinet preşedinte;

                 - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean;

         - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

                                                                                  Aviz de legalitate:

              SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                                    MICA OPREA

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5