Vezi ce dezbat consilierii judeţeni, săptămâna viitoare

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 20 mai 2016, orele 12ºº

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,

Având în vedere:

-        Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-        avizul de legalitate nr. IBa/7224 din 13.05.2016 al consilierului juridic din cadrul Compartimentului pregătire documente consiliu.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

 

Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 20 mai 2016, orele 12ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.  Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 27 aprilie 2016.

 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Bistriţa-Năsăud, ediţia 2016.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

3.  Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 140/2015 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 75/2015 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru anul 2015.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

4.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adiţional de modificare a Înţelegerii privind stabilirea unei relaţii de cooperare şi prietenie între judeţul Bistriţa-Năsăud din România şi Provincia Hunan din Republica Populară Chineză.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie bugetară pe anul 2015.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării prin detaşare a funcţiei publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud, de către doamna Cotfas Liliana.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenţie şi a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenţi obiectivului ”Reabilitarea şi Restaurarea Castelului din localitatea Posmuş, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

8.  Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă cu titlu gratuit, a imobilului situat în municipiul Bistriţa, B-dul Independenţei, nr. 79, Asociaţiei Autism Europa.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

9.  Proiect de hotărâre privind a treia rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituţiilor aflate în subordonarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2016.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

10.  Proiect de hotărâre privind suportarea din bugetul propriu al judeţului Bistriţa-Năsăud a unor cheltuieli neeligibile pentru obiectivul “Concept de amenajare, funcţionare şi revitalizare a unor spaţii interioare şi curţii Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud”.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

11.  Diverse.

 

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro .

 

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

                 - Administratorul public

                 - Direcţia administraţie locală

                 - Direcţia economică

                 - Arhitect şef

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

                 - Compartiment audit public intern

                 - Birou achiziţii publice, contracte

                 - Compartiment Cabinet preşedinte

                 - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean

         - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

                                                                                  Aviz de legalitate:

              SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                                    MICA OPREA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 90

Din 13.05.2016

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5