Un consilier judeţean îşi dă demisia. Vezi ce mai dezbat consilierii judeţeni în următoarea şedinţă

 
ROMÂNIA

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 PREŞEDINTE

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2016, ora 15ºº

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,

Având în vedere:

-        Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-        avizul de legalitate nr. IBa/4589 din 25.03.2016 al consilierului juridic din cadrul Compartimentului pregătire documente consiliu.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

 

Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2016, ora 15ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.  Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 24 februarie 2016.

 

2.  Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 21 martie 2016.

 

3.  Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului de consilier judeţean al domnului Breșfelean Ciprian Radu.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.

Inițiator: Alexandru Pugna – vicepreședinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud pentru anul 2016.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud pentru anul 2016.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole Județene Bistriţa-Năsăud pentru anul 2016.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor şi a numărului de posturi ale instituţiilor de învăţământ special din judeţul Bistriţa-Năsăud pentru anul 2016.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a numărului de posturi ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bistriţa-Năsăud pentru anul 2016.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

10.         Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a unui spaţiu aflat în administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud situat în satul Colibiţa nr. 84, comuna Bistriţa-Bîrgăului.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

11.         Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 29 din 19.10.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

12.         Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. “Lucrări Drumuri Poduri” S.A. Bistrița pe anul 2016.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

13.         Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 5 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 143/25.11.2015 pentru stabilirea taxelor speciale şi a tarifelor percepute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate pentru anul 2016.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

14.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Bistriţa-Năsăud, revizuit în anul 2015.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

15.         Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii „Protocolului de colaborare pentru planul de acțiune pe termen scurt privind calitatea aerului înconjurător între Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud şi Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud”.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

16.         Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

17.         Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Centrul Cultural “Dacia” imobilului situat în municipiul Bistrița, Bulevardul Decebal nr. 3-5, județul Bistrița-Năsăud.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

18.         Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 144/2013.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

19.         Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de acces pe traseele drumurilor judeţene aparţinând domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, în vederea implementării Proiectului “RO-NET – Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale” în favoarea Ministerului pentru Societatea Informaţională.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

20.         Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 18/2012 privind constituirea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii nr. 38/2013 privind modificarea componenţei Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

21.         Diverse.

 

Art.2. (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro .

(2) Consilierii judeţeni pot prelua materialele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 26.03.2016.

 

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

                 - Administratorul public

                 - Direcţia administraţie locală

                 - Direcţia economică

                 - Arhitect şef

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

                 - Compartiment audit public intern

                 - Birou achiziţii publice, contracte

                 - Compartiment Cabinet preşedinte

                 - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean

         - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

p. PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE,

ALEXANDRU PUGNA

                                                                                  Aviz de legalitate:

              SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                                    MICA OPREA

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5