„Andrei Mureşanu”, o nouă înfăţişare

Până pe 19.08.2012, proiectul “Consolidarea şi modernizarea corpului A (clădirea veche) Colegiul Naţional Andrei Mureşanu”, COD SMIS 6248 se află pe masa edililor oraşului. Proiectul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. Valoarea totală este de 8.383.192,43 lei, din care: valoarea totală eligibilă este de 7.017.572,17 lei (finanţare nerambursabilă – 98% şi contribuţia proprie 2%); valoarea neeligibilă estimată, inclusiv TVA aferentă acesteia, este de 45.412,44 lei; valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 1.320.207,82 lei. Obiectivul general al acestui proiect îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi a dotării şcolilor din municipiul Bistriţa prin consolidarea şi modernizarea clădirii corp A a Colegiului Naţional “Andrei Mureşanu” pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional. Principalul obiectiv specific constă în consolidarea şi modernizarea clădirii corpului A de la Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” (suprafaţa desfăşurată - 4752.72 mp), în vederea asigurării funcţionării în condiţii optime a unei clădiri cu o arhitectură specială şi cu o veche istorie educaţională pentru asigurarea calităţii şi accesului la educaţie, inclusiv modernizarea utilităţilor, având ca scop principal îmbunătăţirea activităţilor şcolare preuniversitare. Al doilea obiectiv specific al proiectului este dotarea cu aparatură IT şi cu echipamente de specialitate aferente laboratoarelor didactice. Al treilea obiectiv specific al proiectului constă în crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu dizabilităţi. Grupul ţintă al proiectului este format din populaţia municipiului Bistriţa (83.434 locuitori la 1 ianuarie 2008 conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Bistriţa – Năsăud), din cei 1.014 elevi care studiază la Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”, precum şi din profesorii care predau la acest colegiu.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5