Anuarul Filialei Timişoara Banat al Ligii Scriitorilor- oglinda unei activităţi de succes

Nimic nu este mai mulţumitor decât atunci când uitându-te în urmă poţi vedea lumina pe care ai lăsat-o ca o “construcţie” spirituală, ca o investiţie în oameni, ce iluminează pe dinăuntru sufletele. Caracteristică adevăraţilor dascăli, şi marilor spirite, care pe deasupra sunt şi scriitori, este “arderea” dedicată oamenilor.Unii dintre aceştia sunt: profesoara Doina Drăgan, preşedinta Ligii Scriitorilor, Filiala Timişoara-Banat, şi prep.univ.Andreia-Elena Anucuţa, care pe lângă profesia de bază s-au dedicat trup şi suflet creaţiei literare şi promovării culturii.

Dovadă acestui talent pus în slujba cărţii este, printre alte multiple activităţi cultural-ştiinţifice, editarea “Anuarului Ligii Scriitorilor din România-Filiala Timişoara Banat “, nr. 2, 2012, însoţit de CD, cu imagini elocvente din activităţile filialei, şi a revistei “ HELIOPOLIS“, revistă de cultură, simbol al spiritualităţii românilor de pretutindeni, fondată la 1 ianuarie 1995, de scriitoarea, prof.Doina Drăgan şi prof.Ana Zlibuţ, inclusiv lansări de cărţi, medalioane literare, etc.

Citind Anuarul nr.2, mi-am adus aminte de ce scria Ioan Slavici că:”Producţiunea literară e măsura iubirii “. Tocmai acest sentiment profund şi specific numai omului, ilustrează această minunată carte, apărută într-o ţinută grafică deosebită, având imaginile în color.

ANUARUL se deschide cu un articol de Al.Florin Ţene în care se face o retrospectivă a activităţilor Ligii Scriitorilor-Filiala Timişoara Banat, după carte cordonatorii acestuia, prof.Doina dDăgan şi prep.univ.Andreia-Elena Anucuţa în argumentul lor subliniază:”Elementul cheie al succesului nostrum este însuşi scriitorul, care urmăreşte creaţia sa, astfel ca sigur să fie cea mai bună. Suntem foarte interesaţi, plini de energie, deschidem noi orizonturi, avem un proiect ambiţios şi de durată “.

În Capitolul I, sunt cuprinse informări şi cronici literare apărute pe site-ul L.S.R în anul 2011, semnate de Doina Drăgan, Al.Florin Ţene, Mariana Sperlea, etc.În Capitolul II, descoperim ecouri în presă despre primul Anuar al Ligii Scriitorilor din România şi despre antologia”Floare de colţ “, articole semnate de Menuţ Maximinian, prof.Mariana Strungă, Mircea Şerbănescu, ş.a. Capitolul III găzduieşte articole despre activităţile membrilor Ligii Scriitorilor la “Congrese şi Simpozioane Internaţionale, Naţionale şi Comemorative, Festivaluri şi Evenimente de Excepţie”, semnate de Ion Murariu, Maria Martinescu-Sadovan, Al.Florin Ţene, membru correspondent al Academiei Americană Română, Doina Drăgan, Anucuţa Andreia-Elena, Vasile Barbu, Ionel Cionchin, Mariana Sperlea, vicepreşedină a LSR-Filiala Timişoara Banat, Mariana Strungă, Daniel Luca, Elisabete-Violina Luca, Tamara Iacoban-Birdean, Traian Trifu Căta, Daniel Luca, Conf.univ.dr.Constantin Strungă, etc.

Capitolul V cuprinde CV noilor membrii al Ligii Scriitorilor, Filiala Timişoara Banat, acestea fiind ale lui Iosif Kovacs, Petre Jichici, Constantin Sperlea, Corneliu Ioan Iovuţă, inclusiv câteva din creaţiile acestora.

În Capitolul VI descoperim reportaje despre călătorii de documentare şi pelerinaje, semnate de Andreia Elena Anucuţa ( Călătorind prin Filanda), psiholog Lucia Anucuţa(Călătorie în Paradisul Verde-Limenas, capital Insulei de Smarald, Thassos ), Ioan Bude( Pelerinaj în Ţara Sfântă Israel şi Egipt în 2011), prof.Ionel Cionchin (Mănăstirea-Sfânta Ecaterina- din peninsula Sinai ), Doina Drăgan (Londra văzută ca metropolă a culturii şi istoriei ), Violeta Secoşan Cadar (Cetatea-Focul Sacru- Horodişte ), după care în Cap.VII sunt publicate cronici literare apărute în diferite ziare şi reviste, în Capitolul VIII sunt cuprinse colaborări cu alte reviste şi ziare, iar în Cap.IX sunt publicate cronici literare, nepublicate, dar citite la întâlnirile lunare ale membrilor LSR-Filiala Timişoara Banat sau în diferite împrejurări, semnate de Ion Murariu, Iosif Kovacs, Dopina Drăgan, Mariana Sperlea, Daniel Luca, Mariana Strungă,Ionel Cionchin, Vasile Barbu, Menuţ Maximinian, Sorin Olaru, şi Constantin Toni Dârţu,

Viu ilustrat cu fotografii originale, anuarul este, pe drept cuvânt, oglinda activităţilor Ligii Scriitorilor, scris cu talent şi mai ales cu sufletul dăruit literaturii române, în particular, şi în special, culturii acestui neam. Acest demers mă duce cu gândul la Mihai Eminescu care spunea:”iubirea de ţară e pururea şi pretutindenea iubirea trecutului: patria vine de la cuvântul pater şi numai oamenii care ţin la instituţiile părinţilor lor, la petecul de pământ sfinţit de sângele părinţilor pot fi patrioţi “.Aceşti patrioţi şi iubitori de “ instituţiile părinţilor lor“, ai culturii poporului în care s-au născut, sunt minunaţi scriitori cuprinşi în acest Anuar.

AL.Florin ŢENE

Membru correspondent al Academiei Americană Română

Preşedintele Ligii Scriitorilor Români

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5