ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR anunță prelungirea apelului de selecție pentru măsura Infrastructură broadband

Anunț  de presă

Data publicării 13.12.2017

ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR anunță prelungirea apelului de selecție- perioada 20.07.2017- 15.01.2018 pentru măsura

M7–M7.3.a/6C “Infrastructură broadband”- Sprijin pentru infrastructura de bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda largă cu o alocare financiară pe sesiune de 100.000 euro.

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 100.000 euro.

            o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) în euro/proiect  nu poate depăși 100.000 euro.

            o Intensitatea sprijinului este de 90% pentru proiecte generatoare de venit cu utilitate publică.

Beneficiari eligibili:

  • Agenții economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii

(IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în domeniul TIC;

  • GAL, în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun

proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice.

  • Entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specifice

Pentru informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii din cadrul apelului de selecție, precum și cerințele de conformitate și eligibilitate pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească vă rugăm să consultați ”Ghidul solicitantului pentru Măsura M7–M7.3.a/6C Infrastructură broadband” elaborat de GAL, aferent acestei măsuri, disponibil pe site-ul Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR www.galtinutulhaiducilor.ro  secțiunea GHIDUL SOLICITANTULUI LEADER 2014-2020.

Descrierea criteriilor de selecție și punctajul acordat fiecărui criteriu în parte pentru măsura lansată prin prezentul apel de selecție sunt afișate/publicate la sediul GAL și pe site-ul www.galtinutulhaiducilor.ro  la secțiunea APELURI DE SELECȚIE.

 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este publicată pe pagina web  www.galtinutulhaiducilor.ro la secțiunea  PROCEDURI de LUCRU.

Sesiunea de depunere a proiectelor este deschisă în perioada 20.07.2017-

15.01.2018. Termenul limită de depunere a proiectelor este 15.01.2018 ora 14.00.

Anunțare rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Comitetul de Selecție al GAL. GAL va notifica în scris și prin intermediul site-ului propriu pe toți solicitanții, cu privire la rezultatul evaluării cererilor de finanțare depuse la sediul GAL.

Pentru a consulta varianta detaliată a apelurilor de selecție în format inscripționat pe suport electronic sau cea pe suport tipărit vă rugăm să vă adresați Biroului administrativ  la sediul Asociației PARTENERIAT  GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR  situat în orașul Beclean, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud, de luni până vineri, între orele 10.00-14.00.

Proiectele se depun la sediul Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR, oraș BECLEAN, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud.

Datele de contact ale Asociației PARTENERIAT GAL Ținutul Haiducilor unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare  sunt următoarele:

Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR

Adresa: BECLEAN, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 425100

Tel: 037-1408616

Fax: 037-2255592

E-mail: [email protected]

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5