Breviar astrist

Astrişti năsăudeni prezenţi la serbările ASTREI de la Iaşi

Sfârşitul lui martie şi începutul lui aprilie a.c. îi găsea prezenţi pe delegaţii astrişti din judeţul nostru, la cea de-a XVII-a adunare generală a Despărţământului „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, un adevărat congres al românilor din Estul ţării. Manifestările au început la Palatul Copiilor din Iaşi – o locaţie specială ca spaţiu şi dotare, în al cărui amfiteatru s-au întâlnit membrii ASTREI din ţară (Iaşi, Sibiu, Piatra Neamţ, Alba Iulia, Vatra Dornei, Botoşani, Năsăud, Dej, Harghita-Covasna, Constanţa, Bucureşti..) cu cei din Basarabia (Chişinău, Ştefan Vodă, Aninii Noi, Edineţ, Ermoclia, Căuşeni, Ialoveni, Străşeni, Cimişlia, Criuleni..), Ucraina (Cernăuţi, Herţa, Cahul, Ismail..), Serbia (Valea Timocului..) sau Transnistria (Grigoriopol..). Prezentarea fiecărei delegaţii o realiza moderatorul acţiunii, însăşi preşedinta ASTREI Iaşi şi prim vicepreşedinte al Astrei Centrale – prof. ARETA MOŞU – o regină a Astrei contemporane în jurul căreia se manifestă cu încredere şi speranţă toţi astriştii din ţară şi dinafara ţării…
Delegaţia din judeţul nostru era alcătuită din preşedintele Desp. Astra Năsăud – prof. Ioan Seni, preşedinta Astrei Salva – prof. Ana Filip şi delegaţii astrişti bistriţeni: prof. Dănuţ Archiudean (Colegiul Tehnic „Gr. Moisil”), prof. Mariana Nagy (Infoel) şi Romana Fetti (LPS) – astrişti bistriţeni care se vor implica responsabil în vară, în Programul educativ al Taberei Internaţionale „Acasă la noi”, tabără ce se va derula la Bistriţa, unde, copiii de peste Prut vor fi găzduiţi, prin grija deosebită a CJ BN – preşedinte Liviu Rusu, prof. Vasile Negruşeri (administratorul jud.) şi Remus Lungu (compartiment - relaţii externe). Nu ştim încă de unde vor veni aceşti copii, dar ştim că aproape toate delegaţiile prezente la serbările de la Iaşi îşi doreau ca în vară (17-24 iul.) să prindă locul de la Bistriţa… Nu ştim încă dacă Primăria din Bistriţa (primar – ing. Ovidiu Creţu) îi va ajuta cu ceva pe aceşti copii, aşa cum ştim că obişnuia an de an cu alte grupuri, ale saşilor din Germania sau alte grupuri din Europa sau de pe alte continente. Veţi afla în vară când toată presa judeţului va fi informată cu privire la derularea acestui eveniment… Delegaţia judeţului nostru, prin grija prof. Ana Filip, a dăruit astriştilor gazdă (din care s-au servit şi oaspeţii…) simbolurile tradiţionale năsăudene: colacul (cât roata de teleguţă), prosopul tradiţional, pălinca năsăudeană – fiecare purtând panglica tricoloră..., iar prof. Ioan Seni a transmis delegaţilor din ţară şi de peste graniţe mesajul de bucurie şi salutul de prietenie statornică al astriştilor din judeţul BN, al primarului năsăudean – ing. D-tru Mureşan, al celorlalţi conjudeţeni care fac eforturi substanţiale în promovarea interesului naţional, păstrând şi protejând tot ce au mai scump – valorile moral-spirituale moştenite…
Desprindeam cu plăcere, din prezentarea delegaţilor că cei care reprezintă astăzi ASTRA în ţară sau înafara ei sunt, ca şi în ţinutul nostru, profesori de diverse discipline, preoţi, ingineri, primari, studenţi, liceeni şi gimnazişti, directori de şcoli, inspectori şcolari, protopopi, profesori universitari, jurnalişti, artişti, mulţi tineri etc, etc., fiecare încercând sentimente de încredere într-un viitor mai bun pentru neam şi ţară, fiecare crezând cu tărie în unitatea spirituală a tuturor românilor… Realizam cu mândrie cât de important este ca Primăria Iaşi, cei din conducerea Cons. Jud. Iaşi să sprijine financiar un astfel de eveniment, la care s-au mai adăugat alte numeroase firme, inclusiv Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi. Tot astfel sunt susţinute acţiunile Astrei la Sibiu, la Blaj, în Maramureş sau la Năsăud, Maieru, Rodna, Telciu, Salva, Valea Ilvelor, Rebrişoara, Cristeştii Ciceului, Lechinţa, Josenii Bârgăului, iar mai nou, trei licee prestigioase din Bistriţa…, spre cinstea aleşilor ce ne conduc şi îmbrăţişează actul cultural.....
Am desprins multe învăţăminte din Raportul anual al Desp. Iaşi, raportor preşedinta Areta Moşu, din Raportul financiar (D-na Şelaru..), din Raportul Comisiei de Cenzori, din Proiectul de Program prezentat de vicepreşedintele Ioan Bunea, rapoarte votate de toţi participanţii. La capitolul Conferinţe, au fost audiate temele: „Cultivarea Limbii române prin Astra” – prof. univ. dr. doc. Victor Grecu (Sibiu), vicepreşedinte al Astrei Centrale; „200 de ani de la raptul Basarabiei” – prof. univ. dr. Mircea-Cristian Ghenghea (Iaşi); A fost vernisată Expoziţia lauriaţilor Concursului de arte plastice „N.N.Tonitza”, ediţia a IX, realizată cu lucrări ale liceenilor din ţară;
Lansările de carte demonstrau cât de productivă este Astra pe plan spiritual… A fost prezentat nr. 67 al Revistei române, revistă în care ne întâlnim cu publicişti valoroşi din ţară şi de peste graniţe… Volumul „Românii din afara graniţelor ţării. România – Moldova – Ucraina – Împreună spre Europa” a stârnit un viu interes, ca de altfel şi celelalte volume anterioare realizate pe aceeaşi temă; Cartea „Pagini de folclor românesc din Serbia..” – extrem de interesantă în conţinut şi excelent prezentată de însăşi autorii ei: Elena Ramona Potoroacă (Muzeul Astra Sibiu) şi medicul Zvonko Trailovic din Timocul Sârbesc, trăitor la Sibiu; Cartea lui Tudor Iordăchescu – „Hagi Curda (Camâşovca). Un sat românesc din Basarabia istorică” este o monografie ce redă şi dramatismul trăit de românii acestui sat deportaţi cu sălbăticie spre Estul rusesc…; Corneliu Filip din Botoşani ne domină cu cartea sa „Dosarul Transnistria – Istoria unui conflict îngheţat”… Aceste cărţi le vom întâlni în sediul Astrei năsăudene, imediat ce ne va fi pus la dispoziţie… Prof. Ioan Seni a prezentat şi dăruit Astrei Iaşi numărul 100 al publicaţiei „Cuibul visurilor”, detaliind măreţia serbărilor astriste de la Maieru la jubileul acestui periodic şi aniversarea a 80 de ani de viaţă a profesorului Sever Ursa, fondator al Astrei noi, membru în conducerea Desp. năsăudean şi al Astrei Centrale. Spectacolul copiilor din acest Palat da o culoare optimistă şi de voioşie Serbărilor astriste de la Iaşi, iar trupa de cântăreţi de la Chişinău condusă de artistul poporului Tudor Ugureanu a extaziat sala…
Programul de după masă se concretiza prin întâlnirea cu Dan Puric care a conferenţiat magistral pe tema „Despre identitate şi demnitate”, lansându-şi şi cartea „Fii demn”. Cele peste 400 de locuri ale Sălii festive „Mihai Eminescu” de la Univ „Al. Ioan Cuza” s-au dovedit a fi neîncăpătoare iar cele aproape trei ore de răsfăţ filosofic au trecut precum o clipă astrală, greu de mai întâlnit vreodată în viaţă… Programul serii permitea astriştilor întruniţi la Iaşi să schimbe idei şi suveniruri ce vor constitui în timp, începutul unor noi şi solide prietenii între românii hărăziţi a trăi despărţiţi prin cinice graniţe artificiale…
Duminică dimineaţa ne întâlneam în Muzeele memoriale Mihail Kogălniceanu şi Petre Poni, proaspăt renovate, modernizate şi date în folosinţă. Unic în ţară, în biroul lui M Kogălniceanu ne întâlneam cu însuşi primul ministru al domnitorului Al. Ioan Cuza… Cu aparatură japoneză era pusă în decor persoana lui Kogălniceanu, în mărime naturală şi care timp de 10 minute vorbea (prin vocea unui artist..) despre reformele sale puse în slujba neamului românesc… Minunăţia merită văzută atât de tânăra generaţie, cât şi de clasa politică actuală în întregimea ei… În vila Petre Poni (savant chimist, de trei ori ministru al învăţământului..) te impresionează totul, dar mai cu seamă subsolul unde s-a reconstituit un interior de mină în care se pot întâlni mai toate mineralele cristalizate din România...
Grăbiţi s-ajungem cu bine acasă, lăsam în urma noastră admiraţia unui Iaşi copleşit de trecutul şi prezentul său cultural, o capitală de românism est-european ce ne protejează imaginea de vechi popor trăitor în Europa, posesor al unui inestimabil patrimoniu de cultură şi creştinism…
Prof. Ioan Seni, preşedintele Desp. Astra Năsăud

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5