Consemnări

Averea doctorului Dascăl…

“Blestemată sete de aur, la câte nu împingi tu pe oameni!…” (Vergiliu, Eneida, III, v.57)

Unic în România prin patima sa incurabilă, medicul stomatolog TRAIAN GH. DASCĂL, locatar în Năsăud într-un apartament la bloc, e o persoană de statură scundă, deosebit de activă, cu privirea mereu visătoare dar cu o combustie internă demnă de invidiat. Important este că ne simpatizăm reciproc şi admirăm tot ceea ce poate fi de folos neamului şi umanităţii în general. Spre deosebire de noi însă, domnia sa şi-a întâmpinat vârsta a treia cu o splendidă operă de mecenat care-l fixează, credem, definitiv şi irevocabil, în galeria bărbaţilor ce nu s-au lăsat cumpăraţi cu tot aurul din lume, în schimb şi-a vândut propria-i fiinţă, nu diavolului, ci culturii, spiritualităţii şi istoriei naţionale, înnobilării plaiurilor natale cu simboluri trainice.

Din iniţiativa sa, din propria-i chiverniseală, doctorul TRAIAN GH. DASCĂL a cinstit împărăţia Văii Someşului cu nu mai puţin de 28 de monumente, dintre care 10 statui şi 18 busturi ale unor mari bărbaţi sau ale unor simboluri ale devenirii neamului românesc. Demn de remarcat e faptul că acţiunea sa continuă.

De la poalele munţilor Rodnei şi Heniului şi până spre poarta Dejului, poţi admira, ca-ntr-o grădină cu vestale, simboluri trainice ale identităţii româneşti, pe care, se pare, tocmai oamenii simpli, copiii şi tinerii de prin partea locului le apreciază şi le îndrăgesc cel mai mult.

Şi încă nu-i sat mai “ocoş” şi mai mândru-n zonă ca aşezarea natală a doctorului Dascăl – Cristeştii Ciceului, comuna Uriu, judeţul Bistriţa-Năsăud, unde de-o parte şi de alta a drumului naţional ce te duce la Cluj, stai şi admiri opere de artă monumentală, vestigii şi însemne ale istoriei, ştiinţei şi culturii, spiritualităţii de aici.

În faţa şcolii generale (admirabil pusă la punct!) stau de veghe parcă badea George Coşbuc de la Hordou, cu a sa Virtus Romana Rediviva – “Lupoaica”şi ansamblul arhitectonic cu Traian şi Decebal – strămoşii. Ceva mai încolo busturile lui Liviu Rebreanu, Torma Karoly şi-n faţa grădiniţei de copii “hâtrul” humuleştean Ion Creangă ce-şi trage obârşia maternă tot de pe-aici. Lângă biserică, slujeşte mereu în straie de sărbătoare “preotul deşteptării noastre”, bustul lui Andrei Mureşanu – cel pornit de-aproape (Rebrişoara) spre Braşovul lui Coresi pentru a vesti la ’48 “Deşteptarea Românilor”, prin “Răsunetul ce i-a înfiorat pe toţi cei ce glăsuiau româneşte”.

De reţinut că te înalţă spiritual crucile satului cu pecetea voievozilor şi-a regilor Reîntregirii – ce parcă vin să sfinţească această mică localitate din Ardeal, care de-acum adăposteşte, în însăşi inima şcolii generale de-aici, bustul lui MIHAI EMINESCU – Luceafărul – sfinţit şi inaugurat odată cu cel al bădiţei Ion Creangă, cel din faţa grădiniţei, atunci într-o zi însorită a sfârşitului de septembrie 2008, când ne-am adunat aici la chemarea amfitrionului pentru a lăuda şi cinsti fapta nemaipomenită, mai ales că, nota bene,

dl. doctor TRAIAN GH. DASCĂL, ţine morţiş să-şi dedice opera ASTREI al cărei oştean nebiruit este şi va rămâne în veci.

Îi este plăcut doctorului DASCĂL să adune din când în când, aici la Cristeşti-Ciceu, spiritele luminate şi academice ale Clujului, reprezentate prin onorabilele familii ale domnilor academicieni Dumitru Protase şi Horea Colan, alături de făclierii Blajului de astăzi sau de inimoşii astrişti ai Braşovului, Săcelelor, Becleanului sau Năsăudului, pe toţi simţindu-i sieşi aproape, după cum poate şi mai aproape îi simte doctorul DASCĂL pe dl. primar de la Uriu, inginerul Petru Şerban, familia directorului şcolii, Cornel Urian, alături de prestanţa remarcabilă a preotului Pompei Mureşan sau devotamentul molipsitor al doamnei profesor Ana Tătar, sufletul cercului ASTRA de la Cristeşti-Ciceu şi pe mulţi alţii ce-i numeşte doctorul atunci când ia cuvântul în public.

Îi place, de asemenea, doctorului să ne adune din când în când sub acordurile atât de măiestre ale fanfarei de la Dej – sub bagheta ireproşabilă a dirijorului

Vasile Sima-Minea sau să ne vadă bucurându-ne în jurul iureşului tineresc iscat de jocul frumoaselor şi al chipeşilor feciori din ansamblul “Codrişorul” de la Bistriţa.

Dar, poate bogăţia cea mai de preţ a faptei lăudabile a doctorului TRAIAN GH. DASCĂL de la Năsăud este LECŢIA vie şi inconfundabilă pe care un intelectual român legat de popor (în sensul bun al expresiei) o oferă cu atâta generozitate pruncilor şi părinţilor, bunicilor şi unchilor, mătuşilor şi cumetrilor adunaţi laolaltă în serile lungi de toamnă ca să-şi mai amintească, ca-ntr-un alean, că ei sunt români ardeleni, vlăstare de-ale grănicerilor năsăudeni, că aici au trăit şi trăiesc în bună înţelegere cu alte neamuri, că de-aici de pe valea aceasta a Someşului s-au ridicat mereu oameni luminaţi şi hărăziţi unor adevărate unoe adevărate strigări cu ecou de nume providenţiale:

Apostol…, Dascăl şi odată cu reverberaţia lor, această continuă, vie şi neîntreruptă lecţie de patriotism, virtute şi devotament civic ce se cere, iată, a fi exemplificată prin contribuţia unui vrednic medic, stomatologic TRAIAN GH. DASCĂL, omul luminat de Dumnezeu, să aducă, prin sacrificii şi dăruire de sine, o contribuţie majoră la menţinerea identităţii noastre naţionale şi să onoreze prestigiul României în lume, tocmai acum când ne-am integrat Europei.

Domnule doctor, fericită este colectivitatea ce te are Cetăţean de onoare al ei şi fericiţi suntem toţi cei ce credem în nobila ta povară ce ţi-ai asumat şi cu care ţi-ai împroprietărit semenii.

Prof. Liviu Dârjan

ASTRA “Fraţii Popeea”

Săcele – Braşov

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5