Bârgăuanul Niculae Vrăsmaş, ctitor de operă

Cărturarul de mare cuprindere de pe Valea Bârgăului, omul cu vorbă smerită şi blândă ca la uşa unui schit, Niculae Vrasmaş , are darul şi harul de a aduna în jurul lui o generaţie exemplară de erudiţi şsi spirite luminate,fii ai locului care şi-au făcut un crez din înaintarea Bârgăului prin cultură.
Sprijinindu-se pe această forţă cărturărească ,Niculae Vrăsmaş şi-a luat atribuţiile de redactor fondator, predând iubitorilor de cultură „ANUARUL BÂRGĂUAN”, o carte –document despre Ţara Bârgaielor şi oamenii ei, ce conţine ştiinţă ,cultură , arte şi literatură, un volum omagial ,la 40 de ani de activitate neîntreruptă a Simpozionului Cultural al Văii Bârgăului , cu fapte ,gânduri şi sentimente de ridicare a acestui ţinut pitoresc la înălţimea demnităţii de sine.
Anuarul bârgăuan -2011 , este un document inegalabil , ce tinde spre noi idealuri umane, scris de oameni entuziaşti ce slujesc fiecare în felul său cultura română prin studii de istorie, repere bârgăuane, etnografie şi folclor evocări şi portrete de bârgăuani ,cărţile bârgăuanilor , interviuri , introspectivă bârgăuană etc.
La pagina 238 Titus Hogiu face un scurt istoric al Simpozionului Cultural al Văii Bârgăului .
Se face o întoarcere în timp la data de 11 iunie 1972, deci cu 40 de ani în urmă, când a avut loc Primul Simpozion Cultural al Văii Bârgăului , având ca fondatori iluştrii pe cărturarii locului:Ioan Liviu Cernucan , Traian Bălan , George –Vasile Raţiu, Eudochia Vonica-Ghiţa şi Virgil Zamfir susţinuţi în demersul lor, încă de la începuturi de dascăli cu dragoste de muncă şi de saţ Margareta si Constantin Andriţoiu , Ioana Zamfir ,Valeria Lucuţa , Viorel Nemeş , Leon Hogiu , Titus Hogiu , Ilie Halostă , Niculae Vrăsmaş ,Ilie Vlad , Constanţa Neuc , Ioana Suciu etc.
Apreciem valoarea şi importanţa ştiinţifică şi sufleteasca a „Anuarului Bârgăuan” ce reprezintă o sărbatoare de suflet a Ţării Bârgăului .El este concluzia evaluării vocaţiei generaţiei de condeieri marcaţi de măreţia spirituală a satului din care au răsărit ca fervenţi si perseverenţi , iubitori şi susţinători ai culturii.
Comunicările susţinute la cele 40 de simpozioane vor continua să picure în sufletul generaţiilor viitoare puternice îndemnuri de a continua si a se însufleţi totdeauna mai mult de fapte decât de vorbe mari.
Iată, că Ţara Bârgăului , prin ilustrul cărturar Niculae Vrăsmaş este o pildă de românism curat , ce concordă cu modul nostru de a gândi , cu aşteptările şi speranţele sătenilor din aceste sate grănicereşti ce-şi cultivă gândurile pozitive printr-o stare de comfort , de sănătate fizică şi mentală ,iar Niculae Vrăsmaş, acest cercetător riguros este un adevărat lexicon viu .

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5