Bistriţa-Năsăud: Împăduri pe 423 hectare. Aproape un sfert din suprafaţă aparţine OS Valea Ilvei

În primăvara acestui an, la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud au fost realizate lucrări de împădurire pe o suprafaţă de 423,98 ha, dintre care 12,85 ha sunt proprietate publică a statului şi 411,13 ha proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale. Astfel, au fost plantaţi peste 2,1 milioane de puieţi.

    Potrivit unui document al Gărzii Forestiere Bistriţa-Năsăud, au fost executate completări în plantațiile înființate în fondul forestier în anii anteriori, pe o suprafață de 74,33 ha unde,  s-au folosit peste 75 mii puieţi. La caestea se adaugă regenerările naturale, de pe 532 hectare de teren.

    Marea majoritate a puieților folosiţi pentru executarea acestor lucrări au fost produşi în pepinierele proprii ale Direcţiei Silvice Bistriţa, ale ocoalelor silvice private şi în pepinierele private de pe raza judeţului nostru.

         La capitolul împăduriri, cele mai mari suprafeţe revin OS Valea Ilvei – 100 hectare, OS Tihiţa Colibiţa – 59 hectare, OS Bistriţa Bârgăului – 48 hectare, OS Dealu Negru - 34 hectare şi OS Telciu – 32 hectare.

          “În cazul perimetrelor de ameliorare a terenurilor degradate existente pe raza judeţului, finanţate din fonduri bugetare şi din fondul de ameliorare a fondului funciar, personalul instituţiei noastre acordă asistență tehnică de specialitate, propune şi avizează formulele de împădurire în concordanţă cu condiţiile staționale, cu gradul şi tipul de eroziune, execute recepţia lucrărilor de împădurire, a lucrărilor de întreținere a plantaţiilor, efectuează controlul anual al regenerărilor, constată şi evaluează eventualele pierderi provocate de calamităţi. După realizarea “reuşitei definitive”, plantaţiile respective sunt incluse în fondul forestier naţional, sunt  predate în pază şi administrare unui ocol silvic autorizat iar beneficiarii investiţiilor sunt unităţile administrativ teritoriale proprietare a terenurilor respective.

    De asemenea, personalul instituției noastre acordă asistenţă tehnică şi verifică lucrările prevăzute în proiectele de împădurire la proprietarii de terenuri agricole care au accesat fonduri europene prin Măsura 221, verifică şi aprobă proiectele de regenerare a pădurilor şi ajutorare a regenerărilor naturale elaborate de ocoalele silvice private, aprobă rezultatele controlului anual al regenerărilor pentru aceste ocoale, avizează studiile de fezabilitate, verifică şi recepţionează proiectele tehnice de reconstrucţie ecologică şi de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie, urmăreşte respectarea prevederilor legale privind producerea materialului forestier de reproducere şi eliberează certificatele de provenienţă pentru acestea”, precizează inspector şef al Gărzii Forestiere Cluj, ing. Istrate Şteţco.

***

          Conform ultimelor raportări statistice suprafața totală de fond forestier a județului Bistrița- Năsăud este de 192.500 ha din care 15.050 ha (8%) proprietate publică a statului, 153.102 ha (79%) proprietate publică și privată a unităților administrativ teritoriale, 18.472 ha (10% ) proprietate privată a persoanelor fizice, 5.876 ha (3%) proprietate privată a persoanelor juridice. Suprafața de fond forestier pentru care nu este asigurată administrarea sau serviciile silvice prin structuri silvice autorizate este de cca. 6.500 ha. 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5