Luna Pădurii 2015

Peste 370 hectare împădurite integral în judeţul Bistriţa-Năsăud!Peste 1,8 milioane de puieţi plantaţi

·        Fruntaşe sunte ocoalele silvice Valea Ilvei, Bistriţa Bârgăului, Tihuţa Colibiţa şi Telciu

În cursul anului 2015 şi, în special în această primăvară, la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud, au fost planificate lucrări de împăduriri integrale pe o suprafaţă totală de 371,13 hectare din care 10,5 ha sunt proprietate publică a statului şi 360,63 ha proprietate publică a unităţilor administrativ- teritoriale, a declarat ing. Danile Pop, şeful Inspecţiei Judeţene (Comisariatul de Regim Silvic şi Cinegetic Cluj-Napoca), în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural. Potrivit acestuia, la nivel judeţean au fost plantaţi peste 1,85 milioane puieţi. Marea majoritate a puieţilor folosiţi pentru executarea acestor lucrări sunt produşi în pepinierele proprii ale Direcţiei Silvice Bistriţa, ale ocoalelor silvice private şi în pepinierele particulare din raza judeţului nostru.

De asemenea, au fost făcute completări în plantaţiile înfiinţate în fondul forestier  în anii anteriori, pe o suprafaţă de 79,31 ha (1,6 ha sunt proprietate publică a statului şi 77,71 ha proprietate publică a unităţilor administrativ- teritoriale), fiind folosiţi peste 396.000 puieţi. În plus, în programul de împădurire a fost cuprinsă şi o suprafaţă de 6,7 ha, „conform art.32, alin. (1) din Legea nr. 46/2008 (Codul Silvic) în păduri proprietate a persoanelor fizice care nu şi-au asigurat regenerarea suprafeţei de pădure în cel mult  două sezoane de vegetaţie de la tăierea unică sau definitivă ocazie cu care se vor planta circa 34.000 puieţi”, a menţionat acesta.

Aproape 150 hectare de tren degradat, incluse în perimetre de ameliorare

Pe raza judeţului nostru, a menţionat ing. Daniel Pop, există o suprafaţă de 146,71 hectare teren agricol degradat, inapt culturilor agricole, constituit în 5 perimetre de ameliorare prin împădurire. Este vorba despre comuna Sânmihaiu de Câmpie (18,9 ha), perimetru înfiinţat în anul 2006, cu o valoare totală a investiţiei de cca. 370.000 lei; comuna Budeşti (69,05 ha), cu trei perimetre de ameliorare, respectiv Budeşti, Ţagu şi Ţăgşor,  cu o valoare a investiţiei de cca. 1.350.000 lei la care autoritatea contractanta este C.R.S.C. Cluj-Napoca; comuna Dumitriţa (58,76 ha), perimetru înfiinţat în anul 2011 cu o valoare a investiţiei de 1.300.000 lei, autoritatea contractantă fiind Consiliul Judeţean Bistrita-Nasaud. „În cazul acestor investiţii finanţate din fonduri bugetare şi din fondul de ameliorare a fondului funciar, personalul nostru acordă asistenţă tehnică de specialitate, propune şi avizează formulele de împădurire în concordanţă cu condiţiile staţionale, cu gradul şi tipul de eroziune, execută recepţia lucrărilor de împădurire, a lucăarilor de întreţinere a plantaţiilor,  efectuează controlul anual al regenerărilor, constată şi evaluează eventualele pierderi provocate de calamităţi. După realizarea “reuşitei definitive”, plantaţiile respective sunt incluse în fondul forestier naţional, sunt predate în paza şi administrare unui ocol silvic autorizat, iar beneficiarii investiţiilor sunt unităţile administrativ- teritoriale proprietare a terenurilor respective”, a adăugat şeful Inspecţiei Judeţene Bistriţa. 

***

Perdele forestiere pe 6 km, în Pasul Tihuţa

        Ing. Daniel Pop a anunţat că, în perspectivă, se urmăreşte continuarea acţiunii de împădurire a unor terenuri agricole degradate, inapte culturilor agricole, afectate de eroziune si alunecări de teren.

„În acest sens, au fost semnate de către Comisariatul de Regim Silvic și Cinegetiv Cluj- Napoca contractele pentru întocmirea studiilor de fezabilitate pentru o suprafață de 103,0 ha teren agricol degradat, constituit într-un perimetru de ameliorare pe raza comunei Nușeni, precum și pentru o suprafață de 17,4 ha (5,8 km) perdelele de protecție a DN 17, care urmează a se înființa în zona Pasului Tihuța”, a explicat acesta. 

Pentru acest an, a mai fost aprobată şi finanţarea pentru un alt perimetru de ameliorare, pe 9,85 ha, la Sânmihaiu de Câmpie.

În loc de concluzie...    

 „După ultimele date statistice, suprafaţa totală de fond forestier a judeţului, la ora actuală, este de 192. 500 hectare, care reprezintă puţin peste 35% din suprafaţa totală a judeţului. E un procent mulţumitor, având în vedere că este mult peste procentul naţional – 27%. Dacă ne comparăm cu judeţe vecine stăm mult mai bine – Mureş (30%), Cluj (22%), dar mai slab decât Maramureş, care are 39,4%, Suceava, unde gradul de împădurire este de aproape 50%.

         An de an, instituţiile implicate în această poveste contribuie semnificativ la creşterea suprafeţei de fond forestier a judeţului, cu paşi mici, dar siguri”, a menţionat ing. Pop. Pădure, pădure pe jumătate din suprafaţa judeţului e un deziderat greu de realizat. Cine vrea să-şi piardă subvenţia penrez păşune pentru a o împăduri?  

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5