Breviar ASTRA nr 1/2014 (decembrie 2013)

1 Decembrie a fost sărbătorit la Năsăud cu fastul cuvenit, cu o paradă însoţită de numeroase coroane ale autorităţilor locale si judeţene la care s-au alăturat consilierii oraşului, ai judeţului, respectiv parlamentari care ne reprezintă la nivel central; cu reprezentanţi ai partidelor si bisericilor din oraş, ai şcolilor şi altor instituţii; in compania fanfarei din Telciu şi a formaţiilor artistice din Colegiul Naţional “G. Coşbuc”, care au atras atenţia publicului prin mesajul artistic transmis; cu un spici relevant al primarului Mircea Romocea, cu un mesaj transmis de primul ministru Victor Ponta prin prefectul judeţului Ioan Ţintean... N-au lipsit nici coroanele Astrei depuse de astriştii din oraş, la Monumentul Eroilor şi la Statuia lui Ferdinand I Întregitorul (fost Preşedinte de Onoare al Astrei, ca si Carol al II-lea), unde au depus o coroană şi monarhiştii bistriţeni. Manifestările s-au încheiat cu agapa primarului, din care n-au lipsit produsele calde – sărmăluţele si vinul, oferite publicului din belşug si cu multă căldură…
5 decembrie Colegiul Naţional a găzduit lansarea cărţii “Leonidas Popp 1831-1908, Adjutant General si Şeful Cancelariei Militare a Împăratului Franz Joseph I”, operă de cercetare a autorilor Ilja Skidelsky (Cetăţean de Onoare al Năsăudului), Peter Steiner (istoric si cercetător austriac) si Dorel Alexandru Coc (directorul Colegiului, amfitrionul întregii manifestări). A fost evidenţiat efortul unei echipe întregi in această reuşită: autorii volumului – in cercetare si documentare..; al CL, Primăriei si Uniunii Comunelor Grănicereşti, in susţinerea financiară..; al familiei Viorel şi Dana Naşcu in păstrarea unei mari părţi din documentele volumului (scrisorile de familie), a familiei Ilja si Brigitte Skidelski si a medicului chirurg năsăudean Harald Szilagyi pentru traducerea textelor. Profesorul Ioan Urs a prezentat un mulaj din lut, reprezentând bustul generalului Leonidas Popp, bust căruia edilii locali ar trebui să-i găsească un loc potrivit pe raza oraşului. Astriştii oraşului apreciază reuşita directorului Dorel Coc – vicepreşedinte al Desp. Astra Năsăud, care a început acţiunea in 2009, printrun simpozion naţional si a finalizat-o in 2013 prin editarea unei cărţi dedicate acestei personalităţi, figură unică in istoria Ţinutului năsăudean, ajunsă la cele mai înalte demnităţi pe plan european – şeful Cancelariei Militare a Curţii de la Viena, în vremea împăratului Franz Joseph I, model de reuşită ce poate fi urmat si de alţi tineri năsăudeni capabili..
8 decembrie, la Runcu Salvei, primarul Anchidim Pavelea a organizat lansarea monografiei satului, având titlul „Fabricat în Runcu Salvei”, volum de peste 880 de pagini în care problemele cadrului natural-geografic, istoric, economic, cultural-spiritual, cuprinzând şcoala, biserica, graiul local, folclorul, literatura şi personalităţile Runcului au fost abordate de înalte personalităţi ale genului: Vasile Lechinţan, Adrian Onofreiu şi Mircea Prahase, cu o prefaţă a academicianului Ioan Aurel Pop, rectorul Universităţii Clujene, la editura Eikon, al cărui director Vasile G. Dâncu a fost moderatorul manifestărilor de la Runc şi în miezul cărora autorităţile judeţene marcau şi înfiinţarea Bibliotecii comunale prin implicarea preşedintelui Emil R. Moldovan, a directorului Ioan Pintea, şi a dr. Teodor Ardeleanu (Baia Mare – director al Bibliotecii „Petre Dulfu”), unul dintre principalii donatori pentru Biblioteca din Runc. Au fost invitaţi şi astriştii năsăudeni – Ioan Seni, Lucreţia şi Ioan Mititean – admiratori ai bravului şi merituosului primar al Runcului.
10 decembrie. Cercul Astra oraş, prin preşedinta Floarea Pleş organiza „Şezătoarea astristă năsăudeană” la Muzeul Grăniceresc unde directorul dr. Lucian Vaida vernisa expoziţia „Iuliu Moisil – promotor al artelor plastice”; prof. Ioan Seni i-a dezvăluit preocupările în calitate de director al Despărţământului Astra Năsăud (1933-1947), iar Lucreţia Mititean i-a prezentat calităţile de dascăl emerit. În sala de conferinţe, Nechita Bumbu şi-a prezentat expoziţia proprie de pictură, insistând pe particularităţile fiecărui tablou.. La fel au procedat Angela Găurean şi Viorica Ghioc, în prezentarea lucrărilor de artă proprii.. Preşedinta Floarea Pleş a trecut în revistă acţiunile astriştilor năsăudeni din perioada semestrului II al anului 2013, insistând pe întâlnirile de la Alba Iulia, Cluj, Oradea, Bistriţa, Dej, Josenii Bârgăului, Maieru, Cristeştii Ciceului (Uriu), Runcu Salvei, precum şi prezenţa prof. Ioan Seni, Valeria şi Romulus Berceni, Ana Filip şi Iuliu Morariu la lucrările simpozionului românilor de pretutindeni ce s-a desfăşurat pe un traseu începând cu Iaşi, Alba Iulia, apoi Serbia (Bor) şi Bulgaria (Vidin), sau prezenţa astriştilor Ioan Seni, Floarea Pleş, Vica Istrate şi Gabriela Herţa la Adunarea Generală a Astrei Centrale, care s-a desfăşurat la Orăştie (13-15 septembrie 2013). A consemnat şi participarea în număr mare a astriştilor la sărbătorirea a 150 de ani de la înfiinţarea Liceului „George Coşbuc” din Năsăud (3-5 oct.2013), precum şi participarea la Colocviile „George Coşbuc” (30-31 oct. 2013) şi „Liviu Rebreanu” (26 nov. 2013), apoi la jubileul – 250 de ani de la martiriul sanctificaţilor năsăudeni (12.XI.2013). Remarcă, pentru 29 aug.2013, iniţiativa Floarei Pleş, Ioan şi Lucreţia Mititean, autori ai celor două volume dedicate meseriaşilor năsăudeni, dezvelirea unei plăci comemorative „În memoria meseriaşilor năsăudeni din toate timpurile”, cu contribuţia bănească a Despărţământului Astra Năsăud, a preşed. prof. Ioan Seni, placă aşezată pe frontispiciul clădirii Cooperaţiei Meşteşugăreşti „Munca Colectivă” din Năsăud. Şezătoarea a continuat cu prezentarea revistei „Astra năsăudeană” nr 1 – Ioan Seni, după care Rodica Fercana Moldovan, Valer Mureşan, Lucreţia Mititean, Daroşi Mircea, Ştefan Ghioc şi Floarea Pleş şi-au prezentat pe scurt reuşitele literare. La 28 nov. 2013, Liga scriitorilor Români de la Cluj-Napoca, prin preşedintele Ligii scriitorul Alexandru Florin Ţene, confirma înfiinţarea la Năsăud a filialei someşene – a Ligii Scriitorilor Români, având preşedinte pe Ioan Mititean, vicepreşedinte - Ana Berengea din Ilva-Mare, secretar - Mircea Daroşi din Nepos şi trezorier Valer Mureşan din Năsăud. Şezătoarea s-a încheiat cu un buchet de colinde, interpretat de grupul folcloric „DOR NĂSĂUDEAN”, cu Valer Fodorca şi Leon Scridon, condus de prof. Ecaterina Raţiu, precum şi prin cântecele elevei din clasa a XII-a Ancuţa Morariu (Colegiul Naţional „G. Coşbuc” Năsăud) şi a prof. Ana Filip din Salva.
Cu 18 decembrie se deschidea stagiunea Concertelor de colinzi în ţinutul năsăudean, mai întâi la Colegiul Naţional „George Coşbuc”, unde s-au afirmat formaţiile proprii – pregătite de prof. Dariu Comes, Liviuţa Istrate şi Florin Piersecă, la care s-au adăugat grupul din Poiana Ilvei (însoţit de instr. Mărioara Buta şi Alex. Pop, de pr. Leon Pop, dir. Sandu Ureche şi primarul Eugen Benţa) şi Rebrişoara (instr. Leon Scridon, dir. Ica Ciuta şi Domnica Cârcu); Concertele au continuat la Şcoala Generală „Mihai Eminescu”, Clubul elevilor, la Primărie, Muzeul Grăniceresc şi Bisericile din oraş. Membrii Astrei s-au regăsit în toate aceste concerte, fie în calitate de colindători, fie de gazde. De Sf. Crăciun, corurile Deisis şi Laudaţio au colindat şi la Casele preoţilor din oraş, la Spital sau la Casa Primarului. Colindătorii din corurile bisericeşti năsăudene: Simion Strugari, Ioan Frieş, Sorin Găzdac din Corul „Deisis” şi Dumitru Buhai, Ovidiu Hanţ şi Mariana Dâmbu – din corul „Laudaţio”, alăturându-se Coralei „Andrei Mureşanu” din Bistriţa, au colindat la Mitropolia Germaniei, Europei Centrale şi de Nord din Nurnberg în timpul Liturghiei oficiate de IPS Serafim Joantă, iar la Paris, la Biserica Ortodoxă Română „Sf. Arhangheli Mihai, Gavril şi Rafail”, în timpul Liturghiei oficiate de părintele C-tin Târziu, după care au vizitat Târgul de Crăciun, Grădinile din Versailles, Catedrala Notre Dame, bulevardul Champs Elysees, Turnul Eiffel, Arcul de Triumf… A fost cadoul de sfintele sărbători ale directorului dr Dorel Cosma şi a prof. arhidiacon Cornel Pop pentru coriştii bistriţeni şi năsăudeni care slujesc cu credinţă activitatea corală din judeţul nostru. Dar la fel de importante au fost şi lacrimile fierbinţi ale românilor trăitori în aceste oraşe şi care au avut şansa de a se întâlni cu colindul românesc în timpul acestor schimburi de experienţă..
19 decembrie la Cluj, Liga Scriitorilor îşi organiza ultima şedinţă pe 2013, unde astriştii năsăudeni Ioan Seni, Ioan şi Lucreţia Mititean, Mircea Daroşi, Floarea Pleş şi Romulus Berceni îşi prezentau reuşitele literare pe anul 2013. În acest cadru a fost prezentată Monografia Colegiului şi revista Astra năsăudeană nr. 1. Preşedintele Ligii, scriitorul Florin Ţene a anunţat public înfiinţarea filialei năsăudene, avându-l ca preşedinte pe scriitorul publicist Ioan Mititean.
27 decembrie, la Poiana Ilvei se desfăşura ediţia a XVIII-a a Festivalului de colinde, obiceiuri de iarnă şi port popular ilvean la care au participat formaţii de colindători, irozi, belciugari şi căpriţe (turci) din toate cele şase localităţi ilvene. Gazdele – primar Eugen Benţa, dir. Sandu Ureche, pr. Leon Pop s-au bucurat de oaspeţi deosebiţi: senatorul Dorin Dobra, vicepreşedintele Alexandru Pugna (CJ BN), insp. g-l adj. Mihai Mureşan (ISJ BN), referentul Ioan Simionca (CJC BN), artiştii Cornelia Ardelean şi Ionuţ Bledea (MM), Leonida Ştefănescu – fost insp. g-l, fondatorul festivalului şi prof. univ. dr. ing. Barbu Bălan, un vrednic şi darnic fiu al satului, care i-a înveselit pe ilveni cu fragmente din creaţia sa.. Asociaţiunea ASTRA (ca Moşul din poveste: „Niciodată n-a lipsit..”) a fost şi de data asta bine reprezentată prin: preşedintele – Ioan Seni, doi vicepreşedinţi – Ioan Mititean şi Al Dorel Coc – directorul Colegiului Naţional „G. Coşbuc”, preşedintele Astrei oraş Năsăud – Floarea Pleş, preşedintele Secţiunii Literare Astra – Mircea Daroşi, vicepreşedinte oraş – Lucreţia Mititean. Au fost prezenţi şi liderii ASTREI din fiecare localitate ilveană: Ionel Balea (Lunca), Pavel Berengea (Ilva Mare), Daniela Şuşcă (Măgura), Nicolae Lupşan (Leşu), Ilie şi Reghina Mare (Ilva Mică), pr. Leon Pop, Sandu Ureche, Mărioara Buta, Alexandru Pop.. (Poiana Ilvei). ASTRA a oferit peste 50 de diplome de merit, printre care celor şase primari: Flaviu Lupşan, Alexandru Anca, Valer Avram, Eugen Benţa, Aurel Horea şi Ioan Pop, directorilor de şcoli: Ionel Balea, Ştefan Sas, Daniela Şuşcă, Alexandru Ureche, Octavean Prangate, Dorel Raus, tuturor formaţiilor artistice, grupurilor de colindători şi soliştilor, dar mai ales instructorilor Lidia Someşan, Mihaela Todică şi Marius Găină (Lunca), Pavel Berengea şi Mihaela Todică (Ilva Mare), Lucreţia Ruşti şi Maria Chindriş (Măgura), Ioana Dragotă, Ana Ureche, Mărioara Buta şi Alexandru Pop (Poiana), Reghina Andronesi şi Chitu Sevastiţa (Ilva Mică), Mărioara Pop, Măriuca Avram şi Radu Todica (Leşu). Diplomă de merit a primit şi delegaţia din Budacu de Sus (grupul de colindători şi instructorii Elena Rus şi Viorica Bălan), invitaţi ai poienarilor. Cei mai mici colindători, câte doi din fiecare grup au primit cadouri în dulciuri de la Biserica din Poiana prin preotul Leon Pop, iar primarul Eugen Benţa şi CL Poiana au oferit fiecărui colindător câte un cadou de Crăciun, inclusiv o masă caldă, înainte de a se retrage spre casă. De altfel, oficialii gazdelor au oferit trofeul simbolic celei de a XVIII-a ediţii, fiecărei localităţi ilvene, semn al prezenţei şi respectului reciproc dintre ele. Volumul „Astra Rediviva” a fost oferit de preşedintele Ioan Seni, fiecărei Biblioteci comunale. Doi dintre cărturarii Poienii – Anchidim Guzu şi Grigore Guzu au oferit publicului neîncăpător în sala nouă a Căminului Cultural, variante proprii de Pluguşor în versuri sau poezie, fie moralizatoare la adresa viciilor contemporane, fie patriotică. Două posturi: Radio For You si FM Năsăud au transmis întregul program.., iar cunoscutul Marian Gruştor a delectat publicul ilvean cu prezentările sale de bun gust. Ediţia a XIX-a va fi găzduită de Măgura Ilvei, anunţ public făcut de directorul Şcolii – prof. Daniela Şuşcă.
31 decembrie. Sute de năsăudeni au beneficiat de Revelionul Primăriei organizat de primarul Mircea Romocea, care i-a impresionat pe localnici printrun bogat program muzical, oportun pentru toate vârstele, printrun plăcut foc de artificii şi mai ales printrun mesaj optimist pentru Noul An.
Prof. Ioan Seni, preşedinte al Desp. Astra Năsăud.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5