Breviar astrist (aprilie 2013)

Prin bunăvoinţa directorului dr. Lucian Vaida, Muzeul Grăniceresc a găzduit în doi aprilie a.c. o lansare de carte de toată lauda. Academicianul Ovidiu Bojor, dr în farmacie, a fost audiat de numeroşi tineri şi maturi în Sala festivă a Muzeului, vorbind de cartea sa “Iubire, Dragoste, Sexualitate”, editată împreună cu dr. în medicină Octavian Popescu. Cu mic cu mare au reuşit să-nţeleagă frumuseţea vieţii trăită după normele moral-creştine moştenite atât de la popoarele vechi, cât şi de la bunii şi străbunii noştri, totul fiind îmbrăcat întro formă nouă, modernă, apetisantă. Moderatorii acţiunii: Buia Dorina, Romelia Cosma, Gonda Maria, Sever Şuteu, Onul Gabriela n-au fost cu nimic mai prejos. Astriştii năsăudeni au admirat din plin fericitul eveniment.
În 4 aprilie delegaţii Astrei năsăudene: Ioan Seni, Gh. Traian Dascăl şi Romulus Berceni participau la întâlnirea de lucru a conducerii judeţene a Societăţii Cultul Eroilor Bistriţa-Năsăud, şedinţă prezidată de col.r. Vasile Măgheruşan – preşedinte; col. Tanco Gheorghe - seful logisticii Brigazii 81 Mecanizata "General Grigore Balan"- realizatorul salii traditiilor din cadrul Brigăzii; col.r. Ioan Cordovan – preşedinte de onoare. Este de admirat zelul şi responsabilitatea cu care-şi asumă membrii Societăţii în mod voluntar, numeroase manifestări de interes local sau naţional. Fiecare participant - (col.(r.) Pop Nicolae, lt.co. Dragan Dorel, Ratiu Virgil de la CJ BN, lt.col.(r.) Valea Lucian Mihai - preşedinte al As. Numismaţilor şi Filateliştilor militari bistriţeni, col.(r) Tohati Alexandr – secretarul Asoc. CEBN, col.(r.) Gherman Pompei, plut.adj. Vasile Zbanca - erou de Afganistan, Marius Chiuzan - directorul ziarului online"Bistrita News"...) a avut plăcerea de a se anunţa cu propuneri la a căror rezolvare să fie un exemplu personal de implicare. În lucru se află pregătirile privind dezvelirea unui bust generalului Grigore Bălan. Delegaţii năsăudeni au oferit şi volumul recent editat cu sprijinul CJ BN, prin Muzeul Judeţean, “Asociaţiunea ASTRA REDIVIVA”, revista “Ecologistul”..
Printre cei care l-au sărbătorit pe Ion Pop Reteganul (fost secretar I al Asociaţiunii ASTRA şi un mare astrist al ţinutului nostru.., ale cărui volume publicate împodobeau bibliotecile Astrei) în cadrul manifestărilor organizate de Biblioteca Jud. - director Ioan Pintea, au fost şi astriştii: Liviu Păiuş (Rodna), Gavril Moldovan (Bistriţa), Iacob Naroş şi Icu Crăciun (Maieru), alături de scriitorii Ion Radu Zăgrean, Cornel Cotuţiu, Aurel Podaru (Beclean) şi Mircea Măluţ (Bistriţa)...
La 12 aprilie astriştii năsăudeni prin fruntaşii Despărţământului, au transmis mesajul lor frăţesc astriştilor din Liceul „Principesa Natalia Dadiani” din Chişinău care-şi trăiau Serbările anuale ale „Zilei Şcolii”, asigurându-i de toată căldura sufletească cu care-i preţuiesc şi-i admiră.
În zilele de 12/13 aprilie, delegaţii Desp. năsăudean al Astrei: Ioan Seni - preşedinte, Vica Istrate – preşedinte Comisia Centrală de Cenzori, Ana Filip (Salva), Gabriela Herţa (Romuli) şi Iacob Guşă (Rodna) erau aşteptaţi la Şedinţa Conducerii Centrale a Asociaţiunii, la Sibiu. În plenul delegaţilor din Ţară au fost aprobate documentele anului 2012 şi s-au aprobat acţiunile de interes naţional pe anul 2013. Rezoluţia adoptată viza protejarea tineretului la nivel naţional prin revizuirea programelor şi manualelor de istorie şi limba română din toate şcolile şi universităţile din ţară, respectarea adevărului istoric, ferindu-l de trunchieri şi măsluiri, respectarea legilor şi protejarea populaţiei în faţa unei corupţii nemaiîntâlnit de agresive, prin intervenţia responsabilă a statului şi instituţiilor sale; protejarea resurselor şi patrimoniului moştenit. Au fost lansate numeroase cărţi editate prin ASTRA, printre care şi volumul „Asociaţiunea ASTRA REDIVIVA”, volum ce se referă la realitatea astristă năsăudeană şi împlinirile ei. Toate despărţămintele din ţară şi de peste graniţe au primit acest volum. Locaţia evenimentului a fost Muzeul Asociaţiunii ASTRA, renovat şi reorganizat pe principii noi, moderne şi cu fonduri europene. În baza experienţei acumulate în serviciul poporului timp de un secol şi jumătate, Asociaţiunea ASTRA rămâne credincioasă idealurilor sale de afirmare a identităţii naţionale, în strânsă relaţie cu procesul de integrare în concertul popoarelor europene, având grijă ca în cadrul globalizării să-şi păstreze specificul naţional
La convocarea din 25 aprilie a inspectorului şcolar Angelo Manea – istorie şi a dir. Claudiu Şular – preşedinte al Asoc. profesorilor de istorie din judeţ, la Bistriţa (Şc. Gen. nr. 2), au răspuns prezenţi dr. Dan Aurelia, metodistul Dănuţ Archiudean, dr. Adrian Onofreiu, prof. Anca Loredana Zbânca – director al CCD BN şi prof. Ioan Seni – preşedintele Astrei năsăudene în vederea elaborării şi a editării unei „Istorii a învăţământului în judeţul Bistriţa-Năsăud”, idee iniţiată de foştii inspectori generali Leon Hogiu, Leonida Ştefănescu, Anton Buta, C-tin Totir… şi acceptată de actualul insp. g-l Camelia Tabără. Se doreşte a fi scoase în evidenţă investiţiile făcute în acest domeniu, performanţele elevilor şi profesorilor văzute prin prisma registrelor de inspecţii şcolare, activitatea de apostolat a cadrelor didactice la nivelul satelor şi oraşelor din judeţ... Acţiunea poate reuşi numai printr-o conjugare lărgită a foştilor directori şi profesori cu toţi cei actuali, pasionaţi de cercetare şi angajaţi voluntar în această activitate pe cât de amplă, pe atât de responsabilă.
În perioada 26-28 aprilie 2013, studentul astrist Marius Iuliu Morariu din Salva a participat la cea de-a şasea ediţie a Simpozionului Internaţional ,,Zilele Cercetării Ştiinţifice Studențeşti din Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” Tg. Jiu, unde a susţinut referatul intitulat ,,Activitatea pastoral-misionară şi catehetică a lui Grigore Pletosu la Gimnaziul Grăniceresc Năsăudean în perioada 1880-1900”. Au participat 148 de tineri, studenţi, masteranzi şi doctoranzi ai facultăţilor de profil din țară şi Republica Moldova, fapt ce a făcut din această activitate o manifestare științifică de mare ținută şi valoare. Lucrarea sa a plăcut atât participanţilor, cât şi juriului, care i-a acordat premiul întâi, la secţiunea Relaţii Internaţionale, Studii Europene şi Istorie. Felicitări, cercetarea astristă năsăudeană este pe mâini bune, iar Grigore Pletosu rămâne unul dintre marii astrişti ai Năsăudului.
În zilele de 27-28 aprilie, la Oradea s-a consumat cea de-a II-a ediţie a manifestărilor „Flori de mai năsăudene pe plaiuri orădene”, la care au participat astriştii năsăudeni: fam. Ioan şi Lucreţia Mititean, Floarea Pleş, fam. Romulus şi Valeria Berceni, Ioan Seni, Leon Catarig, Moldovan Rodica (Bistriţa). Manifestarea organizată de fam. Doina şi Ioan Aciu (ea din Salva, el - bihorean) a întrunit pe numeroşi conjudeţeni de-ai noştri stabiliţi definitiv în Oradea sau judeţul Bihor cu delegaţii Astrei năsăudene. Schimbul de experienţă, dar mai ales „povestea” fiecărui năsăudean devenit bihorean a înviorat întreaga atmosferă. Constatam fericiţi că cei stabiliţi cu ani în urmă la Oradea sunt acum vrednici oameni de afaceri, profesori universitari, ingineri, economişti etc, că fiecare trăieşte din meseria sau jobul lui şi că fiecare este foarte bine aranjat.. Atmosfera s-a înviorat la capitolul „lansări de carte” şi ideea creării unei filiale Astra şi la Oradea. Şi-a asumat voluntar această sarcină omul de afaceri Gelu Filip (originar din Salva), având exemple de astrişti în familia sa: prof. Ana Filip (mama) – preşedinta Astrei Salva şi Romana Fetti (sora) – preşedinta Astrei în Liceul Sportiv Bistriţa. Moderatorii au făcut demonstraţie în a-şi prezenta cărţile editate: d-na asist. medical Elena Ciuruş – „Trecând prin poarta veşniciei” şi Ioan Mititean: „De peste ocean” şi „Cântecul mi-e tare drag”, urmând apoi Ioan Seni cu vol. „Asociaţiunea Astra Rediviva” – 680 pag., o adevărată experienţă astristă ce poate fi folosită şi de orădeni; Romulus Berceni – „Fraţilor de peste Prut”, revista „Ecologistul” şi „O familie sub trei terori”; Ioana Precup – „Dansul înserării”; Rodica Moldovan – „Poem năsăudean 1863-2013”, dedicat jubileului din acest an „Colegiul Naţional „G. Coşbuc” la 150 de ani”; Daniel Ştefănuţiu (Salva) – cărţile lui Titus L. Roşu: „Însemnări şi inscripţii bihorene” – două vol. şi „Mănăstirea de maici din Voivozi – Bihor” ş.a. Toţi participanţii, începând cu delegaţii năsăudeni şi terminând cu gazdele au avut un cuvânt de spus (propuneri, sugestii, aprecieri..), urmând ca ediţia a treia să reuşească la fel de bine. Am devenit mesagerii gândurilor minunate transmise celor de-acasă: fam. Fetinca şi Salvan din Mititei, Hanţiu din Năsăud, Plăian din Mintiu, Bulz din Liviu Rebreanu, Pop şi Filip din Salva, Timoce din Nimigea, Sângeorzan din Rebrişoara, Ani din Nepos, Sângeorzan din Şanţ, Turşan din Zagra/Năsăud.. Prin muncă cinstită se poate trăi oriunde… Sincere felicitări bihorenilor năsăudeni!
Revista „Pretexte”, reprezentând mediul şcolar-educativ şi astrist din Lechinţa surprinde plăcut pe toţi cititorii care au norocul să intre în posesia ei. Numărul 1 şi 2 din „Pretexte” îi învaţă pe elevi „să scrie..”, iar profesorii scriu pentru „a-i învăţa pe alţii” ce, cât şi cum să scrie. Insistând cu răbdare asupra formei şi conţinutului, constaţi cu bucurie că Lechinţa nu este nicidecum „locul unde nu se întâmplă nimic”. Dimpotrivă, descoperi fascinanta lume a celor de la Grădiniţă, care văd în chipul „Doamnei” atât pe educatoarea cât şi pe mama lor ce-i ocroteşte şi-i învaţă, jucându-se cu ei. Vezi învăţământul primar şi gimnazial înflorind artistic şi creativ sub bagheta unor oameni sensibili, de condei şi artă. Câtă poezie, cât desen ilustrativ, câtă alegorie şi imaginaţie cultivată.., parcă Şcoala lor ar fi cu totul vocaţională. Rubrica „Ştiaţi că” te trimite în lumea culiselor.. Compoziţiile literare te încântă, ficţiunea copiilor susţinuţi de profesorul lor de limba şi literatura română - Adrian Iliuţă, îţi dă speranţe.. Geografia promovată de profesorul Iulius Măierean, îţi lărgeşte orizontul cunoaşterii.. Tradiţiile îţi explică trecutul.. Bilingvismul cultivă respectul de sine şi respectul reciproc, oferind multiculturalităţii lechinţene şanse reale de convieţuire.. Prin profesoara Ana Daniela Hlinca, Istoria ne prezintă numeroase momente spinoase din istoria românilor ardeleni cu consecinţele lor tragice, îndemnând la reflecţie şi discernământ; deosebit de documentat şi ilustrativ este redat peisajul medieval bistriţean; fundamentat pe documente constituţionale definitorii, este explicat pe înţelesul tuturor şi civismul democratic actual românesc, cu încercări timide de a deveni cât mai european. Prezentă la adunarea anuală a Astrei năsăudene aceeaşi profesoară se miră cu multă îngrijorare „cu câtă mediocritate sufletească sunt întâmpinate astăzi simbolurile acestui pământ românesc..”, „câtă amărăciune se adună în această cupă a destinului românesc..!”, „cât de tupeişti au devenit fariseii neamului!”, dar se consolează, contaminându-ne şi pe noi, că „există oameni, asemeni celor prezenţi la Adunarea generală anuală a ASTREI , care cunosc amărăciunea Ardealului de-a lungul secolelor, a acestui Ardeal care a fost considerat mereu Golgota neamului românesc! Ardeleni care nu camuflează şi nu cosmetizează trecutul istoric al copiilor noştri! Oameni care trăiesc istoria prin faptele înaintaşilor şi se mândresc că sunt români, dar mai ales… ardeleni!”; interesant şi atractiv este şi materialul ce prezintă crâmpeie din viaţa unor femei celebre; Capitolul ştiinţelor este bine prezentat prin contribuţia profesoarei Melinda Kovacs care ni-i prezintă pe cercetătorii români recunoscuţi pe plan internaţional, puşi în contact cu celebrele universităţi şi reviste europene; La fel de interesant ne sunt prezentate împlinirile pe plan ecologic sau religios…
Interesant, debordant şi optimist se prezintă şi interviul cu managerul şcolii – prof. Raluca Oana Baciu, un profesor modern cu un CV impresionant şi cu intenţii din cele mai benefice pentru şcoala şi comunitatea lechinţană. Îşi îndemnă elevii „să înveţe – singurul mod de a se realiza în viaţă… Să păstreze şi să ducă mai departe tradiţiile şi obiceiurile, care se pierd treptat în ultima perioadă... De ei depinde dacă viitorul va fi unul bun sau mai puţin bun. Toate speranţele noastre sunt în elevii din ziua de azi..”. O concluzie mai bună, în stil astrist, nici că se putea.
Felicitări fondatorilor revistei “Pisanii sângeorzăne”, aprilie 2013 – prof. Florin Hodoroga – membru Astra şi teologului Alexandru Dărăban pentru conţinutul deosebit de bogat în spiritualitate, istorie şi tradiţie locală, făcându-ne bucuria de a-i reîntâlni pe marii condeieri ai zonei – Silviu Sohorca, Iustin Sohorca, Alexandru Dărăban, Marius-Iuliu Morariu, Virginia Puie (Jarda) care ne pun în contact cu mediul etnografic şi religios al Sângeorzului şi destinele sale împlinite...
Aceleaşi felicitări pentru realizatorii Ironim Marţian, Vasile Tutula şi Dinu Ureche care au editat nr.14 al Almanahului cultural-ştiinţific “Virtus Romana Rediviva” din Cluj-Napoca şi-n care întâlnim atât autori, cât şi subiecte legate de ţinutul năsăudean: date noi despre renumitul profesor Grigore Găzdac – director al Colegiului şi fondator al noii Astre năsăudene; despre lipsa monumentelor dedicate grănicerilor năsăudeni.. T. Tanco; despre eroii Neposului.. – Mircea Daroşi; grănicerii năsăudeni în revoluţia de la 1848.. – Claudiu V Tutula; despre g-lii Moşoiu şi Grigore Bălan – col. r. I. Cârcu; corespondenţa episcopului Hossu; - Mircea Popa; despre slujitorii Bisericii greco-catolice – Ironim Marţian; despre măsurile metrice în timpul lui Cuza – Vasile St. Tutula; despre anul Caragiale – Gr. Martian; despre tipul gospodarului năsăudean din Leşu în opera Veroniucăi Oşorheianu – Gabriela Mircea; debuturi (Roda Fercana) sau consacraţi (Virginia Brănescu, Ioana Precup, Raveca Vlaşin, Lucian Bichigean, Valeri Toderici, Marius Mălai, Ion Bindea, Barbu Bălan, Iuliana Rusu, Emil Perşa); despre arhit. Ioan Arboreanu; despre ASTRA năsăudeană – I. Seni; despre revistele şi cărţile editate în ultimul timp; despre cei plecaţi în veşnicie – prof. Ioan Lăpuşneanu, g-l Sever Găină; Este o revistă ce susţine relaţia sufletească dintre “cei plecaţi” şi “cei de-acasă” din Ţinutul năsăudean...
Reamintim celor binevoitori că-n 15 mai se încheie acţiunea de depunere a 2% în contul Astrei (Iată datele noastre: Despărţământul Năsăud al Astrei - C.U.I. 18062707; Cont Reffeisen Bank Năsăud: RO29 RZBR 0000 0600 0200 3600). Sincere şi anticipate mulţumiri.
Prof. Ioan Seni, preşedinte al Desp. Năsăud Astra

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5