Casa Judeţeană de Pensii: Vezi noutăţile din proiectul Legii Pensiilor!

Directorul executiv adjunct Teodor Chiciudean, de la Casa Judeţeană de Pensii, a prezentat, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, proiectul noii Legi a pensiilor, punctând principalele noutăţi.

 
          Iată care sunt acestea!

 

REGLEMENTĂRI NOI

 

 

DEFINIȚIA PENSIONARULUI

 (art. 3 lit.ș)

 

Persoana care a realizat cel puțin stagiu minim de cotizare de 15 ani și nevăzătorii care au realizat 1/3 din stagiul complet de cotizare

REDEFINIREA STAGIULUI MINIM DE COTIZARE

( art.3 lit.o)

Perioada minimă de stagiu recunoscută pentru a beneficia de pensie de limită de varstă și pensie de invaliditate și care nu cuprinde perioadele asimilate.  

MODIFICAREA CONDIȚIILOR REFERITOARE LA CONTRACTUL DE ASIGURARE SOCIALĂ

 (art.6 alin.2,3,4)

 • condiția realizării stagiului minim de cotizare anterior încheierii contractului;
 • condiția privind vârsta (18 ani);
 • posibilitatea asigurării retroactive (pentru max.5 ani anteriori lunii încheierii contractului) și pentru perioade neconsecutive)

MODIFICAREA VENITULUI MINIM CARE CONSTITUIE BAZA DE CALCUL A CAS ÎN CAZUL CONTRACTELOR DE ASIGURARE

( art. 33)

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare la data încheierii contractului de asigurare facultativă (ambele tipuri)

 

INTRODUCEREA UNOR NOI PERIOADE ASIMILATE STAGIULUI DE COTIZARE

(art. 14, alin.1, lit.b)

 • masteratul;
 • doctoratul.

!!!! acestea sunt recunoscute doar în situația în care au fost urmate pe durata studiilor normale ori  a unui ciclu de studii universitare !!!!

DREPTUL FEMEILOR DE A OPTA ÎN PRIVINȚA VÂRSTEI DE PENSIONARE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ

(art. 48 alin.4 și 5)

 • la vârsta de 63 ani sau la vârstele din anexa 5, în perioada de creștere eșalonată.

!!!! Pensionarea la vârstele din anexă se face tot în condițiile pensiei de limită de vârstă/ nu reprezintă o anticipare !!!!

RECUNOAȘTEREA, CA SPECIE A PENSIEI PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ , A FOSTEI PENSII ANTICIPATE

(art.57)

 • condiția este realizarea stagiului complet de cotizare și depășirea acestuia cu până la 8 ani;
 • stagiul complet cuprinde și perioadele asimilate, cu excepția pensiei de invaliditate;
 • reducerea este de cel mult 5 ani

INTRODUCEREA UNOR CONDIȚII MAI AVANTAJOASE DE PENSIONARE PTR.PERSOANELE CU HANDICAP

(art.52)

 

 • eliminarea condiției referitoare la handicap preexistent calității de asigurat

REGLEMENTAREA UNEI FORME AVANTAJOASE DE PENSIONARE PENTRU FEMEI

(art. 56)

 • reducerea VSP cu 6 ani;
 • condiții: -  realizarea stagiului minim de cotizare;

              - cel puțin 3 copii născuți și crescuți pană la 16 ani;

 • BONUS – cate 1 an în plus de reducere a VSP pentru fiecare copil în plus, începând cu al 4-lea.

PENSIA DE INVALIDITATE

(art.62)

 

 

 

 

( art. 63)

 • Se introduce condiția stagiului minim de cotizare

!!! Aceasta nu înseamnă că persoanele care au un stagiu mai mic nu vor mai primi pensie sau nu vor mai fi încadrate în grad de invaliditate!!!! Aceste situații vor fi reglementate prin legea privind indemnizațiile sociale – ca indemnizație socială pentru invaliditate.

 • Se redefinesc gradele de invaliditate, pentru a se da posibilitatea desfășurării unor activități profesionale independente, în paralel.

INTRODUCEREA AJUTORULUI LUNAR PENTRU SOȚUL SUPRAVIEȚUITOR

(art.83)

 • condiții de acordare:

a) a realizat stagiul complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 5;

b) a împlinit vârsta standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5;

c) nu s-a recăsătorit;

d) durata căsătoriei a fost de cel puţin 10 ani;

e) nu a optat pentru pensie de urmaș

 

 • cuantum: 25% din pensia soțului decedat;
 • pensia proprie + ajutorul lunar mai mică sau egală cu 80% din sal.min.brut pe țară garantat în plată

NOUA FORMULĂ DE CALCUL AL PENSIEI

(art. 85, 86)

PENSIA = NR. TOTAL DE PUNCTE X VPR(valoarea punctului de referință)

 

VPR = VPP din anul 2021(1875 lei/25); 

 

25 = nivelul mediu al stagiilor complete de cotizare (atat pentru femei, cat și pentru bărbați) prevăzute de legislațiile anterioare

 

VPR = 75 lei

 

VPR se majorează anual cu rata inflației

INTRODUCEREA CUANTUMULUI MINIM AL PENSIEI

(art.91 și 92))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(art.93)

!!!!! CUANTUMUL MINIM TREBUIE PRIVIT CA UN PRAG MINIM SUB CARE PENSIA REZULTATĂ DIN APLICAREA FORMULEI DE CALCUL NU POATE COBORÂ!!!!

 

!!!! ACESTE PRAGURI SE CALCULEAZĂ DOAR PENTRU ACELE PERSOANE CARE AU REALIZAT CEL PUȚIN STAGIUL MINIM DE COTIZARE !!!!

 

 min. 45% din salariul minim brut pe țară garantat în plată

+ 1%.......ptr fiecare an peste 15 (stg. minim).....max. 75%

 

Excepții:

     -   la PU cu mai mulți urmași – fiecare urmaș are dreptul la 30% din  salariul

         minim brut pe țară garantat în plată;

 • pensionarii pentru LV care au realizat stagiul minim de cotizare cuprins între 10 ani şi 15 ani -  40% din salariul minim brut pe țară garantat în plată,

+ 1% pentru fiecare an de stagiu de cotizare realizat între 11 ani şi 14 ani inclusiv.

 

!!! La acordarea cuantumului minim se iau în considerare și pensiile obținute în alte sisteme neintegrate, inclusiv pensiile internaționale și alte indemnizații achitate prin CTP-uri.!!!

Cuantumul pensiei minime se modifică ori de cate ori se modifică salariul minim brut pe țară

ELIMINAREA INTERDICȚIEI DE A CUMULA PENSIA CU SALARIUL

(art. 109)

 • pentru toate categoriile de pensii și pentru toate tipurile de venit prevăzute de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora;
 • excepții:
 • PU pentru soția aflată în situația de la art.78 (ptr 6 luni de la deces) și art. 79 (cu copii în varsta de pană la 7 ani);
 • Pensia anticipată în situația celor care realizează venituri în baza unui CM, rap. de serviciu sau din funcții de demnitate publică, precum și ca șomeri

RECUNOAȘTEREA ȘI VALORIFICAREA VENITURILOR BRUTE LUNARE REALIZATE ÎN PERIOADA ANTERIOARĂ DATEI DE 1.04.2001

(art. 154 alin.1)

 • acord global;
 • ore suplimentare;
 • primele;
 • al 13-lea salariu, alte adaosuri

IDENTIFICAREA UNEI FORMULE DE MAJORARE A PUNCTAJELOR LUNARE ÎN CAZUL NEDOVEDIRII VENITURILOR BRUTE PENTRU PERIOADA 01.02.1975 – 01.04.2001

 

(art.154 alin.4 art.155)

Pentru perioada 01.02.1975 – 01.04.2001 se va acorda un procent de 10% din oficiu, care va putea fi majorat dacă pensionarul aduce acte doveditoare din care să rezulte un procent mai mare.

Persoane beneficiare: pensionari cu drepturi deschise pană la data intrării în vigoare a legii dar și 01.10.2019 și ulterior acestei date.

 

!!! majorarea de 10% se aplică doar perioadelor contributive, nu și perioadelor asimilate!!!

 

!!! majorarea nu se aplică celor care, în baza unor hotărari judecătorești, au beneficiat deja de valorificarea unor drepturi salariale altele decat cele recunoscute de legislația în vigoare la data stabilirii/recalculării pensiei !!!

APLICAREA LEGII

(art.

 

 

Legea se aplică etapizat până în anul 2021, când va intra integral în vigoare.

I. Valoarea punctului de pensie este de:

* 1.265 de lei în 2019,

* 1.775 de lei în 2020,

* 1.875 de lei în 2021, adică suma aferentă VPR nou introdus de 75 de lei, la care se adaugă majorarea de 10% aferentă sporurilor, acordului global și altor drepturi de natură salarială pentru care s-au plătit contribuții

!!!! Din anul 2022, VPR se va indexa, anual, cu inflația.

INDEMNIZAȚIA SOCIALĂ

 

- dreptul de opțiune

 

(art. 160)

Pensionarii aflați deja în plată, care au stagiul de cotizare sub 15 ani, vor putea opta între noul cuantum al pensiei – recalculat după noua formulă – și indemnizația socială – prestație care va fi reglementată printr-o lege specială.

!!! Este evident că opțiunea va interveni doar în situațiile în care pensia recalculată  va fi mai mică decat valoarea indemnizației sociale !!!

Termenul de exercitare a acestui drept este de 3 luni de la data comunicării notificării de către CNPP,

Persoanele care nu optează în termenul de 3 luni amintit, rămân în plată cu suma rezultată din calculul pe baza contributivității.

Înainte de aplicarea efectivă a legii, opțiunea se va face prin Poștă, cu formular pretimbrat primit de la Casa Națională de Pensii Publice, pentru a evita cozi interminabile la ghișee.

EXCEPȚIE

!! Pensionarii care beneficiază de pensie de limită de vârstă și au realizat stagiul minim cuprins între 10 și 15 ani, conform legislației în vigoare la data stabilirii dreptului la pensie, nu sunt obligați să opteze între una sau cealaltă categorie de venituri !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5