Centru social de zi, la Beclean, pentru vârstnici, copii aflaţi în dificultate, dar şi pentru persoane dependente

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b – „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, creșterea gradului de incluziune socială și îmbunătățire a calității vieții pentru următoarele grupuri vulnerabile: persoane de vârsta a treia și alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunității, inclusiv persoane cu dizabilități, copii care provin din familii aflate în dificultate, persoane toxico-dependente din orașul Beclean.

Prin prezentul proiect vor fi înființate trei servicii sociale (social-medicale): Centru de zi pentru persoane vârstnice/adulte inclusiv pentru persoane cu dizabilități; Centru social de zi pentru copii aflați în dificultate și Centrul de zi pentru dependența de alcool, alte droguri și comportamente.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează construirea și funcționarea centrului social de zi cu servicii multiple, dotarea construcției realizate cu echipamente specifice funcțiunilor de socializare, consiliere și recuperare și construirea infrastructurii urbane de acces la Centrul de zi cu servicii multiple.

                Centrul de zi pentru persoane varstnice va veni in sprijinul grupului vulenerabil prin: terapii de recreere si consiliere personala, activităţi recreative şi de petrecere a timpului liber şi socializare; terapie de recuperare/reabilitare funcţională şi reducerea dependenţelor produse de bolile bătrâneţii; linia telefonica de urgenţă.

Centru de zi pentru copii va veni in sprijinul grupului vulenerabil prin Consiliere pshihosociala pentru familie si copii : îngrijire, educaţie, consiliere, acordare de suport, evaluare si monitorizare, astfel:

- copilul primeste îngrijiri igienico-sanitare de baza;

- copilul beneficiază de o paleta larga a activităţilor educative, care vizeaza: însuşirea deprinderilor de igiena si viaţă sanatoasă, dezvoltarea personalitaţii, exprimarea opiniei, dezvoltarea abilităţilor manuale, stimularea talentelor culturale si artistice, sprijinirea copilului şcolar în efectuarea temelor, petrecerea timpului liber.

Centru de zi pentru adicţii va veni in sprijinul grupului vulnerabil dependent cu activităţi sociale si terapii de recuperare prin: consiliere individuala: o data pe saptamâna, în funcţie de nevoile individuale ale fiecarei persoane, consiliere si psiho-terapie de grup: întâlniri bisaptamânale, pe o perioada de 3–9 luni, combinate cu participarea la grupurile, consiliere de grup pentru familiei – întâlnirile saptamânale prin care aparţinători ai persoanelor dependente primesc suport în a face faţă bolii dependenţei, să relaţioneze sănătos cu persoanele dependente şi să lucreze la propriul program de recuperare, Întâlniri de post-cură: întâlniri săptămânale pentru cei care au finalizat programul ambulatoriu si doresc menţinerea si dezvoltarea programului de recuperare.

Grupul de beneficiari ai proiectului este alcatuit din populaţia din orasul Beclean în număr de 10.628 de locuitori,  în mod special grupurile vulnerabile în număr de peste 3000 persoane:

- persoane vârstnice care locuiesc singure si/sau sunt dependente si/sau care au nevoi complexe de îngrijire cu probleme de excluziune socială din cauza sănătăţii,

- copii si tineri lipsiþi de îngrijire si sprijin parental,

- copii săraci, mai ales aceia care traiesc în familii cu mulţi copii sau în familii monoparentale

- copii cu parinþi care lucrează în strainatate, mai ales aceia cu amândoi parinþii în strainatate si cei care se confrunta cu separarea pe termen lung de părinţii lor,

- persoane dependente,

- romi: copii şi adulţi de etnie romă cu risc de a fi exclusi din familii fără a avea un venit sustenabil,

- persoane cu dizabilităţi.

 

Rezultate previzionate:

Beneficiarii infrastructurii sociale de zi construite, din care persoane cu dizabilitati: peste 8000 din 10.628 locuitori ai oraşului in mod special grupurile vulnerabile in număr de peste 3000 persoane din care persoane cu dizabilitati cel puţin 300 din 516 persoane indentificate.

- 1 centru social de zi construit: 1.307,30 mp

- Lungimea pistelor / traseelor pentru biciclete construite = 1225 m (2695 mp)

- Suprafaţa spaţii verzi amenajate: 11.273 mp

-  Lungimea/suprafaţa traseelor/zonelor pietonale construite =1225 m (2661,7 mp)

- 1 drum de incintă: 99 ml

- 1 Parcare autovehicule – 40 locuri;

- 1 Parcare velo – 39 locuri

 

Valoarea totală a proiectului este de 19.491.630,24 lei, din care valoare nerambursabilă POR: 19.099.465,23 lei.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5