A fost editată ediţia a 2-a, revizuită şi completată

„Cetăţeni de onoare ai oraşului Năsăud”

A apărut ediţia a doua, revizuită, a cărţii „Cetăţeni de onoare ai oraşului Năsăud”, la Editura Karuna Bistriţa, a autorilor năsăudeni, ing. Dumitru Mureşan, primar al oraşului şi profesorul pensionar Ioan Lăpuşneanu, doi cetăţeni onorabili ai urbei, chiar dacă nu sunt printre cei care au fost distinşi (încă) cu acest nobil titlu pe care-l merită din plin, de altfel.

Volumul începe cu „În loc de prefaţă” semnată de prof. Lăpuşneanu, în care autorul face o scurtă, dar binevenită, istorie a oraşului Năsăud, „ocrotit de dealurile şi pădurile din jur… Importanţa lui crescând după înfiinţarea primelor şcoli spre care se îndreptau tineri nu numai din Ţara Năsăudului, ci din întreaga ţară… devenind locul care, pentru mulţi oameni de ştiinţă şi cultură, a fost o adevărată Alma Mater… profesori universitari, academicieni, profesori din învăţământul preuniversitar, ingineri, medici, alţi specialişti… se simt îndatoraţi şi îşi amintesc cu plăcere şi nostalgie numele Năsăudului… mulţi dintre ei fiind încununaţi cu titlul de „Cetăţean de onoare” ai cetăţii culturii şi învăţământului de pe Someş”, scrie profesorul Ioan Lăpuşneanu.

„… Primii Cetăţeni de Onoare au fost două personalităţi care n-au studiat la Năsăud, dar care, într-o situaţie limită, au întins o mână de ajutor sinistraţilor din Năsăud loviţi crunt de vitregiile naturii (19 iunie 1922)…, numele acestora fiind găsite într-o notă din vechea „Arhivă Someşană”… „Primăria Năsăudului. Diplome de Cetăţeni de Onoare a …. I.I.C. Brăteanu, fost prim-ministru şi generalului Traian Moşoiu – ministrul comunicaţiilor”…”.

Mult mai târziu, Consiliul Local a adoptat o Hotărâre (nr. 47 în legislatura 1996-2000) de acordare a titlului de Cetăţean de Onoare, care s-a materializat abia în legislatura 2000-2004, din iniţiativa primarului ing. Dumitru Mureşan, continuând până în prezent. Profesorul Ioan Lăpuşeanu, pe atunci consilier local, a întocmit primele 16 documentaţii care au fost publicate şi în „Curierul Năsăudean”.

Ediţia a doua a cărţii cuprinde portretele tuturor celor 45 (patruzeci şi cinci) de personalităţi cărora le-a fost conferită această înaltă distincţie între anii 2000-2010, revăzute, adăugite şi cărora li s-au alăturat şi pozele, crescând astfel valoarea estetică a lucrării. Titlul de Cetăţean de onoare al oraşului Năsăud a fost acordat acestor personalităţi în semn de înaltă preţuire şi recunoştinţă pentru contribuţia la dezvoltarea spiritualităţii năsăudene, pentru colaborarea continuă la activităţile cultural-educative astriste din ţinutul năsăudean, pentru îmbogăţirea zestrei monumentale a oraşului, pentru onestitatea şi caracterul lor altruist, pentru activitatea excepţională în slujba ştiinţei şi învăţământului românesc, pentru modul multiplu în care au sprijinit oraşul Năsăud sau pentru modul strălucit în care au oglindit, în lucrările lor, istoria Năsăudului. Iată-i: Ion I.C. Brăteanu – prim-ministru, general Traian Moşoiu, prof. univ. dr. docent Gavril Istrate, prof. univ. dr. Alexandru Husar, prof. univ. dr. Teodor Tanco, prof. univ. dr. doc. Dumitru Protase, ec. dr. Nicolae Trifoiu, prof. univ. Nichifor Someşan, Brigitte şi Ilja Skidelsky, doi prieteni ai Năsăudului din Austria, multiplul campion Marius Daniel Urzică, dr. George Trifon, prof. Grigore Găzdac, prof. Irimie Burcezan, ec. Andrei Pop, doamna cântecului năsăudean Valeria Peter Predescu, jr. Dumitru Nacu, prof. Gavril Tulai, prof. univ. dr. Ironim Marţian, prof. univ. dr. Iosif Viechman, prof. univ. dr. Tudor Drăganu, prof. dr. Dorel Cosma, prof. Niculae Gheran, dr. Traian Gheorghe Dascăl, prof. cerc. lt. pr. Minea Prăhase, dr. ing. Gavrilă Ceuca, prof. univ. dr. Sumina Haruia – japonezul care a tradus din opera lui Liviu Rebreanu şi a altor scriitori români clasici şi contemporani; prof. Sever Ursa, col. (r.) dr. Vasile Tutula, realizator TVR – Sergiu Vitalian Vaida, redactor Tv Eugenia Florea, compozitor Tudor Jarda, Ineke van Eilen – o prietenă din Olanda, judecător dr. Gheorghe Buta, prof. Grigore Marţian, col. (r.) Ioan Obrejan, prof. Ionel Şerban, prof. Octavian Rulenau, prof. univ. dr. Aurel Cleja, prof. univ. dr. Traian Ceuca, ing. Ioan Eugen Moldovan, jurist dr. Ioan Oltean – deputat, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, dr. Adrian Gavril G. Onofreiu, pr. Dumitru Tomi şi prof. univ. dr. Gavril Scridon.

Autorii, prin acest volum, imortalizează spre răspândirea valorii umane, devenind o mărturie care atestă o veche vatră de cultură şi spiritualitate sprijinită pe aceşti stâlpi de granit năsăudeni.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5