Zilele Năsăudului

DUMINICÃ, 20.05.2012.

MAIALUL ELEVILOR NÃSÃUDENI
• orele 1045 – 1300 - Parada portului popular
Traseu: Colegiul Naţional “George Coşbuc” - B-dul Grănicerilor – str. Tudor Vladimirescu, pe lângă Spital - str. Vasile Naşcu - scuar Lupa Capitolina, Moment folcloric (Căluşarii – formaţia din Bulgaria)
ora 1115 - retur B-dul Grãnicerilor, completare coloanã cu formaţiile din judeţ şi din ţară, invitate la manifestare – Piaţa Unirii, cu un mic spectacol în faţa Primăriei oraşului Năsăud, unde va avea loc şi deschiderea oficialã a “Zilelor Nãsãudului“, ediţia a XI-a, 2012 – tur Parc Central, scena de pe str.I. Prodan, lângă Casa de Culturã “Liviu Rebreanu“.
Pe tot traseul coloana va fi precedatã de cãlãreţi şi de Toboşarii Cetăţii- Bistriţa.
• orele 1300 – 1600 - scena de pe str.I. Prodan
- spectacol artistic susţinut de către formaţiile artistice ale şcolilor năsăudene şi invitaţii acestora, respectiv:
• Colegiul Naţional “George Coşbuc”: ansamblurile “Căluşarul”, “Romana” şi “Someşana”;
• Şcoala Generală “Mihai Eminescu”: ansamblul “Muguraşul”;
• Colegiul Economic: formaţia “Dor Năsăudean”;
• Grupul Şcolar Silvic – ansamblul “Silvana”;
• Clubul copiilor Năsăud: – formaţia de dans modern;
• Invitaţii şcolilor năsăudene: formaţiile artistice din localităţile: Nepos, Telciu, Rebrişoara, Salva, şi Taraful de copii al şcolii de muzică “Tudor Jarda” Bistriţa.
- Premierea elevilor olimpici şi a câştigătorilor altor concursuri judeţene, interjudeţene, naţionale, şi internaţionale, premii acordate de Consiliul Local şi Primăria oraşului Năsăud.
- Premierea şi acordarea Diplomelor ASTREI Năsăudene pentru autenticitatea costumelor populare, sub coordonarea conducerii Colegiului Naţional “George Coşbuc”, a Comisiei de specialitate şi a preşedintelui ASTREI, prof. I. Seni.
– Spectacol artistic susţinut de ansamblurile din ţară, invitate de I.G.F. România şi Casa de Cultură “Liviu Rebreanu” Năsăud, respectiv: “Roata de la Runc” Runcu Salvei; “Balada” Bistriţa; “Someşul” Beclean; “Bârgăul” Susenii Bârgăului, “Baltagul” Monor, “Colibiţa” Bistriţa-Bârgăului, “Doiniţa” al Casei Armatei Bistriţa, “Plaiuri Someşene” Feldru, “Rapsodia trişcaşilor” Leşu Ilvei,
- ing. Nicolae Vrăşmaş: Nestor Şimon şi “Valea Borgoului”;
- dr. Lucian Vaida: Nestor Şimon, toponimie şi arheologie;
- prof. Ioan Seni: Nestor Şimon – prima monografie a Astrei năsăudene.
Moderatori: prof.univ.dr. Mircea Gelu Buta, dr. Adrain Onofreiu, dr. Lucian Vaida, prof. Mircea Prahase.
• orele 1430– Muzeul Grăniceresc Năsăudean
Lansare de carte. Moderatori: prof.univ.dr.Mircea Gelu Buta, dr. Lucian Vaida.
- Nestor Şimon, Restituiri, volum îngrijit de Adrian Onofreiu, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2012;
- Petiţii de graniţă năsăudeană în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Contribuţii documentare, volum îngrijit de Mircea Gelu Buta şi Adrian Onofreiu, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2012.
- Contribuţii documentare privind istoria Regimentului grăniceresc năsăudean, ed a II-a, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca,2012, volum îngrijit de Ioan Bolovan şi Adrian Onofreiu.
• ora 1630 – Muzeul grăniceresc Năsăudean
Lansare de carte. Moderatori: prof.univ.dr.Mircea Gelu Buta, dr. Lucian Vaida.
1. prof. Mircea Daroşi: Monografii săteşti, adevărate arhive ale istoriei;
2. prof.univ.dr. Pompei Cocean: Judeţele României. Bistriţa-Năsăud;
3. Virgil Cisteianu: Pe urmele lui Liviu Rebreanu. Vol.II.
4. Nicolae Vrăşmaş: Anuarul Bârgăului, An I. – revista ştiinţifică, cultură, arte şi literatură, volum îngrijit de Nicolae Vrăşmaş, Editura Eikon, Cluj-Napoca,2011;
5. col. (r) dr.Vasile Tutula: G-l Traian Moşoiu Cetăţean de Onoare al oraşului Năsăud, Edit. Mega, Cluj-Napoca, 2012; Lazăr Marcu, Iuan Cãrãşel, Pe urmele lui Avram Iancu. O istorie într-un album, Edit. Gedo, Cluj-Napoca, 2012, Adrian Pantea, Ion Pavelescu, Eftimie Ardeleanu, Românii la Stalingrad, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2012.
6. Olimpiu Nuşfelean: Tentaţia scrisului, eseuri, editura Eikon, 2011;
7. prof.Mircea Daroşi: “Zestrea etnoculturală a satului Nepos” – 2011, “ Colaborări cotidiene” – 2012;
8. Romulus Berceni: Rădăcini.
I.Lăpuşneanu, Mircea Prahase, I. Mititean, I. Crăciun, C. Cotuţiu, I. Naroş, I. Guşă, P. Berengea, V. Dâncu, O. Nuşfelean, A. Moldovan, E. Câmpean, V. Raţiu, A. Podaru, I.R. Zăgrean, I. Cordovan.
• Mircea Daroşi, “Zestrea etnoculturală a satului Nepos’’ – 2011, “Colaborări cotidiene” - 2012;
• Elisabeta Luşcan, "Tocmala" (nuvelă) Ed. Karuna Bistriţa- 2012;
• Sever Ursa, Cuibul visurilor, nr. 100;
• Liviu Păiuş, Pagini someşene, vil. I şi II;
• R. Berceni - Ecologistul,
• orele 1930 – 2430 - scena de pe str.I. Prodan
Seara pentru tineret
- Demonstraţie de arte marţiale, cu participarea unor concurenţi ai Cluburilor Sportive “Shotokan Dojo” Năsăud (instructor Ionel Brezoi) şi “Ilyo” Bistriţa (instructor, prof. Marius Muti);
- Muzică folk şi muzică uşoară, cu participarea:
trupei “REEA” din Năsăud (Alex, Alexandra,Cod şi Darius);
- trupei “SINCRON” Bistriţa;
- “DESPERADO” Cluj-Napoca
- DJ LASARIA & CAITLYN
Seara se va încheia cu lansarea de lãmpioare zburătoare.

LUNI, 21.05.2012.

Muzeul Grăniceresc Năsăudean
• ora 1000 – Vernisajul expoziţiei filatelice desfăşurate sub genericul “Istorie, artă, cultură”, organizată de Societatea filatelică “Bistriţeana” Bistriţa, preşedinte: dl. Mircea Calu şi vicepreşedinte: dl. Bogdan Butnariu”.
Moderator: dl. Mircea Calu
• ora 1100 – Vernisajul expoziţiei de pictură “Meditaţii cromatice 2012”, a Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România, cu sediul in municipiul Târgovişte, în cadrul căreia Oraşul Năsăud este membru fondator.
Organizator: D-na Carmen Ştefănescu, secretar al Asociaţiei, în colaborare cu dl. Liviu Cioacă, director al Casei de Cultură “Tudor Muşatescu”, din Câmpulung Muscel, jud. Argeş.
Oficiul Poştal Năsăud – str. Virgil Şotropa
În organizarea Asociaţiei Culturale “Poşta Năsăudeană”
• ora 1200 – Sala “Virgil Şotropa”.
1. Vizitarea expoziţiilor permanente de sculptură şi pictură:Ioan Peter, Romuli, (+) Valer Gălan, Leşu, Nechita Bumbu, Nepos şi Nicoleta Daniela Pop, Leşu.
2. Simpozion: Poşta Română - 150 de ani.
a) “150 de ani de la înfiinţarea Direcţiei Generale de Poştă Unificată la Bucureşti” – prezintă Valer Petrehuş;
b) 150 de ani de la apariţia primelor mărci poştale “Principatele Unite” – prezintă Mihai-Lucian Valea.
3. Lansare de carte:
- “Duminicile Pictorului Verde”, de Virginia Brânescu;
- “Cornelia Ardelean Archiudean – Copila de Sub Vii”, de Menuţ Maximinian;
- Datini Străbune din Ţara Năsăudului”, de Cornel Filip Domide;
- “Versuri de lângă altar”, de Dumitru Popiţan;
- “Ritualuri nupţiale pe Valea Gersei”, prof. drd. Radu-Ioan Băeş
Moderatori: prof. drd. Radu-Ioan Băeş şi jr. Valer Petrehuş.
• ora 1330 - Colegiul Economic Năsăud.
- Cenaclul literar – întâlnirea elevilor creativi cu scriitorii: Virgil Cisteianu (Alba-Iulia), Veronica Oşorheian (Alba-Iulia), Ioana Precup (Oradea), Dan Coman (Bistriţa) ş.a.
Moderatori: prof. Dorina Chitu – director, prof. Alis-Seni – consilier educativ, prof. Ioan Seni, preşedinte Despărţământul Năsăud al ASTREI.
• ora 1430 - Holul Casei de Cultură “Liviu Rebreanu” Năsăud
- Deschiderea expoziţie de dantelă “Frivolite”, a d-nei Rodica Rauş (Leşu)
• ora 1630 - Sala de festivităţi a Primăriei oraşului Năsăud
Sesiune de comunicări: “Astra – cultură şi istorie”.
Moderatori: acad. Dumitru Protase, prof.univ.dr. Dumitru Acu – preşedintele Asociaţiunii ASTRA, prof. Ioan Seni – preşedintele Despărţământului năsăudean al ASTREI, prof. Ioan Lăpuşneanu;
• Academician Dumitru Protase (Cluj-Napoca) – subiect rezervat;
• Prof. univ. dr. Dumitru Acu: George Bariţiu – preşedinte al Asociaţiunii Astra (jubileu – 200 de ani de la naşterea istoricului George Bariţiu);
• Prof. Ioan Seni, George Bariţiu Istoria Regimentului alu II. romanescu graniţiaru transilvanu;
• Dr. Teodor Ardelean (Baia Mare): Astra şi Limba română;
• Prof. dr. Ioan Istrate (Cluj-Napoca): Incipitul epic rebrenian;
• Drd. Paul Ersilian Roşca (Bistriţa): Năsăudul - scurt excurs asupra unor episoade monarhice
• Prof. Ana Filip (Salva): 200 de ani de la pierderea Basarabiei;
• Prof. Grigore Marţian: Caragiale – contemporanul nostru (Anul Caragiale 1852–1912;);
• Prof. Daniel Suciu : A. Iancu – erou naţional (140 de ani de la moartea sa);
• Prof. univ. dr. Ing. Ironim Marţian (Cluj-Napoca): Monografia Năsăudului, vol. II;
• Scriitor Cornel Cotuţiu (Beclean) : Despărţământul Năsăud al Astrei în perioada interbelică;
• Col. (r) dr.Vasile Tutula (Cluj-Napoca): Astra şi Armata română. G-l l Traian Moşoiu – membru activ al Astrei, Cetăţean de Onoare al Năsăudului (1924);
• Prof. Floarea Vaida: Centenar “Spiru Haret”: Începuturile învăţământului modern românesc;
• Prof. univ. dr. Iosif Viehmann, Cetăţean de Onoare al oraşului Năsăud, Doctor Honoris Causa, alături de Ing. George Petri: Laboratorul de ştiinţe ale naturii la Liceul Pedagogic din Năsăud, 1951 -1956;
• Scriitor Veronica Oşorheian (Alba Iulia): Păstrători de datini - trişcaşii din Leşu;
• Scriitor Ioana Precup (Oradea):Leşul copilăriei mele;
• Dana Maria Rus: cercetător UBB Cluj-Napoca, “Căsătorie şi recăsătorie în Regimentul II năsăudean”
• Student Iuliu Marius Morariu (Salva): Preotii astristi năsăudeni şi Marea Unire;
• Prof. Ioan Neagoş: Diplomatul Nicolae Titulescu – 130 ani de la naştere;
• Prof. Mircea Daroşi: Gavril Istrate, un reprezentant de seamă al astrei năsăudene;
• Prof. Bindea Florin: Astra - punte între trecut şi prezent ;
• Licenţiat Năşcuţiu Ana Maria (Năsăud) - Folclorul năsăudean.
• ora 1830 - Sala de festivităţi a Primăriei oraşului Năsăud
Lansare de carte şi reviste.
Moderatori: prof, Ioan Seni, prof. Romulus Berceni, col.(r) dr., Şt. Vasile Tutula, prof. Ioan Lăpuşneanu
• prof univ. dr.ing.Dumitru Acu, ASTRA Rediviva 1990-2010, Edit. Astra Sibiu, 2012;
• prof.univ.dr Ironim Marţian, Almanah cultural-ştiinţific “Virtus Romana Rediviva”, nr. 13, Cluj-Napoca, 2011;
• Virgil Cisteianu, Pe urmele lui Liviu Rebreanu, vol. II,
• prof. Ioan Istrate, "Dictionarul cronologic al romanului românesc" (1990-2000) - Editura Academiei;
• col. (r) dr. Vasile Șt.Tutula, (Radu T Ioan, Sâmpetru de Câmpie – un sat din Câmpia Transilvaniei, vol. III, Edit. Mega, Cluj-Napoca, 2012;
• Gavril Moisa, Voievozi judeţul Bihor – credinţă, continuitate şi demnitate naţională, Edit. Gedo, Cluj-Napoca, 2011;
• Ion Mititean, Leon Catarig: Sãtenii, Editura Venus Star, Nãsãud, 2012
• Veronica Oşorheian, Anotimp cernut;
• Luiza Iliescu, Zeul Vot vs Zeul Ban pe Taramul tineretii fara batranete si vietii fara de moarte;

• ora 1830 – 2400 – Scena de pe str. I. Prodan.
Concurs de interpretare pentru copii, în cadrul Ispasului năsăudean, urmat de recital muzică populară susţinut de interpreţi consacraţi, invitaţi în program, inclusiv Cornelia Ardelean Archiudean, Sanda Argint, Cornelia Radocea şi Matilda Pascal Cojocăriţa.

MARŢI, 22.05.2012.

• ora 930 – Cimitirul “Comoara” Năsăud (lângă Capela Oraşului)
Sfinţirea troiţei ridicată în cinstea grănicerilor năsăudeni. Parastas în memoria acestora şi a lui Nestor Şimon, secretarul Fondurilor grănicereşti năsăudene în perioada 1889 -1914.
• ora 1030– Muzeul Grăniceresc Năsăudean
Sesiunea de comunicări “Nestor Şimon “Perenitatea unui ideal”, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la naşterea acestei personalităţi marcante a graniţei năsăudene.
- prof.univ.dr. Mircea Gelu Buta: Destine nemuritoare şi paradoxul recunoştinţei;
- dr. Adrian Onofreiu: Nestor Şimon – personalitate a timpului său;
- prof.drd. Nicolae Bosbiciu: “ O interpretare a corespondenţei lui Nestor Şimon”;
- jr. Pompei Raus: Nestor Şimon, apărător al averilor grănicereşti;
- Mircea Prahase: Nestor Şimon – note filologice;
- col.(r) dr. Vasile Şt. Tutula: Câteva reflecţii privind restituirea şi valorificarea operei lui Nestor Şimon după anul 1990;
- prof. Pãiuş Liviu: Nestor Şimon cercetător al trecutului Văii Rodnei;
- dr. Claudiu Sabău: Nestor Şimon, schiţe monografice;

“Nunta Zamfirei” Bistriţa, “Izvorul Someşului” Şanţ.
Prezentatori: Mariana Harosa şi Mihai Berbunschi.
• ora 1600 - Scena de pe str. I. Prodan
Spectacol artistic susţinut de către ansamblurile din ţară şi străinătate, invitate la MAIAL, respectiv: “Kozaciok” din Suceava, “Comori Ardelene” din Turda, “Doina Maramureşului” din Moisei, “Coroniţa” din Solovăstru, jud. Mureş, “Takacs Mihaly” din Voivodeni, jud. Mureş, “Hora” din Ungheni, jud. Mureş, “Cununa” din Arad, Ansamblurile din Slovacia, Bulgaria şi “Someşana” din Năsăud.
• ora 2100 – “MISS ISPAS” NĂSĂUD, 2012 – Spectacol-CONCURS, cu evoluţia reprezentanţilor formaţiilor participante – Sala de nunţi a oraşului Năsăud. Cina festivă.

MIERCURI, 23.05.2012.
• ora 930 – Sala de festivităţi a Primăriei oraşului Năsăud.
Acordarea diplomelor şi certificatelor europene pentru cuplurile <<50>>.
• ora 1100 – Sala de festivităţi a Primăriei oraşului Năsăud.
Şedinţa festivă a Consiliului Local Năsăud, pentru acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al oraşului Năsăud”:
1. prof. univ.dr. Simion C. Mândrescu- post mortem.
2. d-nei Rodica Hoha Drăguş - Bistriţa.
3. cercetător ştiinţific, dr. Cristian–Anton Găzdac – Cluj-Napoca.
• orele 1830 - 2330 – Scena de pe str. I. Prodan
Concurs de interpretare pentru tineri, în cadrul Ispasului năsăudean, urmat de recital muzică populară susţinut de interpreţi consacraţi, invitaţi în program, inclusiv Ana Strâmturean, Ana Ilca Mureşan şi Cristian Pomohaci.
• ora 2330 – Focuri de artificii – parcul central al oraşului.

JOI, 24.05.2012.
• ora 900 – Dezvelirea monumentului dedicat Eroilor neamului, din localitatea componentă Luşca, amplasat în curtea bisericii ortodoxe Luşca, realizat prin grija preacucernicului preot Crin Triandafil Theodorescu cu sprijinul Primăriei oraşului Năsăud.
• ora 1000 – Parcul central al oraşului
Depunere de coroane de flori la Monumentul Eroilor.
TE DEUM. Mic spectacol cultural-artistic susţinut de elevii de la Şcoala de Aplicaţie a Colegiului Naţional “George Coşbuc” Năsăud.
Coordonatoare:DELIA CRIŞAN şi CARMEN MARTIN.
Cu participarea Fanfarei din comuna Telciu. Dirijor: Ioan Mureşan.
• orele 1300-1800–Scena amenajată pe Stadionul “Progresul”Năsăud.
• Gala laureaţilor concursului de interpretare pentru copii şi tineri “De Ispas la Năsăud”. Festivitatea de premiere.
• Spectacol de gală susţinut de invitaţii la Ispasul Năsăudean şi Zilele Năsăudului, 2012, inclusiv Ansamblurile din Bulgaria şi Slovacia şi a Mirelei Petreanu.

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG !

Comentarii

21/11/12 13:41
Elisabeta Blaga...

Buna ziua, Nasaud,
buna mea prietena Elisabeta Luscan mi-a deschis poarta catre dumneavoastra.
Sotul meu ,Dorin Blaga-Smigelschi isi are radacinile acolo, la Bistrita-Nasaud.
Este nepotul bun al invatatorului Ioan Pavel si sotiei sale Letitia, nascuta Blaga-sora cea mai mare a lui Lucian Blaga.
Avem in casa albume de fotografii realizate de socrul meu, Corneliu Smigelschi, atunci cand era sef de ocol silvic al judetului Bistrita-Nasaud, cu aproximatie intre anii 1927-1940; de asemenea , mai detinem si o fotografie a lui Dorin Pavel, primul din cei doi copii(Dorin si Lelia) ai Letitiei si Ioan Pavel , cel care nu a vrut sa ramana in Elvetia dupa terminarea facultatii, care s-a intors in Romania ,unde a pus bazele scolii de hidrotehnica romaneasca, a gandit regularizarea tuturor cursurilor de apa si a lacurilor.
Simt o mare emotie cand citesc despre tot ce se intampla bun la dumneavoastra, ca nu a murit ce-i romanesc, in conditiile in care sotul meu , care avea 10 ani la data dictatului de la Viena, are atat de vii amintirile ,pe care mi le-a impartasit in detaliu in decursul anilor.
Am primit de curand , de la o alta buna prietena, fiica a Ardealului, dna Ana Partene,un articol decupat din ziar (?)"Lucian Blaga la Bistrita", semnat de dl.Mircea Gelu Buta.
Desi nu sunt din partea aceea de tara, m-am nascut in Bucuresti, simt o mare empatie pentru tot ce inseamna Ardeal si Ardeleni.
Ar fi o mare bucurie pentru sotul meu sa-l tin la curent cu ce se mai intampla pe acolo.Tehnica moderna de comunicare nu prea il incanta, dar ii pot povesti si arata .
Daca puteti, ca ,din cand in cand, sa ne timiteti cate o stire, eu va multumesc anticipat!
Fie ca zarile sa fie senine pentru toti romanii, ce e romanesc sa nu piara!
Cu deosebita gratitudine si urari de succes in tot ce faceti,
Elisabeta Blaga-Smigelschi

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5