Ciceu – Akademos

Oare nu este o teribilă exagerare să asociem festivităţile de la Ciceu Giurgeşti de sâmbătă, 16 august 2008, cu vestita Şcoală de înţelepciune a anticei Elade? Consider că Nu! Iată evenimentele trăite şi videologizate într-o anumită succesiune chronologică. La ora 13,30 la Casa Parohială a Comunităţii se săvârşeşte un Te Deum în prezenţa ÎPS Vasile Someşanul, întru sfinţirea unei Camere-Museu a Comunităţii Ciceu-Giurgeşti; prin strădania deosebită a preotului Dănuţ Liviu Hodnogi o încăpere a locuinţei sale este ethnologizată printr-o diversitate de obiecte şi elemente reflectând tradiţiile multiseculare ale locului, ca topos al limbii române, ca spaţialitate întru istorie “ethnai” a mândrilor şi harnicilor însufleţitori prin timpuri şi adversităţi.

De la ora 14,15 până în jurul orei 17,30 la Şcoala Generală din comunitate configurată de bustul voivodal al lui Petru Rareş s-a prezentat şi reprezentat o sesiune de comunicări ştiinţifice, istorice, theologice axate în principal pe trecutul secular al Cetăţii Ciceului; densitatea academic-universitară a referenţilor a depăşit limitele credibilului cotidian. Enumerare? Prof.Univ.Dr. Nicolae Edroiu, Membru Corespondent al Academiei Române, Prof. Univ. Radu Munteanu, Rectorul Universităţii Technice, Cluj-Napoca, Prof.Univ. Banabic Dorel – Universitatea Babeş-Bolyai, Preot-Profesor Ioan Chirilă – Decanul Facultăţii de Teologie din Cluj, Preot Profesor Alexandru Moraru – Facultatea de Teologie, Col.Dr. Gombos Constantin, Fiu al Satului… iar lista nu se încheie aici. Teme abordate? O incursiune prin istoriile trans-carpatine de-a lungul veacurilor, centrate pe medievalism, o restructurare a multor acţiuni voivodale din cele trei Ţări Române, împletirea existentului prin secole cu credinţa creştină, preponderent orthodoxă, paralele între Univers şi Creaţie, Suflet şi Închinare. Desigur, fiecare din luările la Cuvânt ar merita un comentariu aparte, dar asta poate într-un număr viitor.

Între 17,30 şi 18,30 a avut loc un pelerinaj – vizita la Biserica de pe Colina Ciceului, unde Iconostasul de la 1828 a fost reînsufleţit de Lector Universitar Dr. Restaurator Ana Maria Baciu; Iconostasul vechi, măcinat şi decolorat de timp, de precarităţile lemnului, a fost readus la viaţă ca noul “eidos” al credinţei creştine şi restituţiei graphice; o adevărată bijuterie, o tulburătoare “Sixtinizare” locală, o emoţionalitate din capodoperele artiştilor anonimi al trăirii, ce nu poate fi redată decât prin atingerea directă a privirii-rugăciune.

Între 18,45 şi 20,00 a avut loc într-un peisaj al mişcătorului mioritic o masă frăţească “agape” şi mai puţin un ospăţ, ca o rememorare a primilor creştini legaţi de comuniunea euharistică; printre toţi şi cu toţii, neobositul Primar al Ciceului, Rusu Constantin, cât şi ceilalţi dinamici ospitalieri oficiali ai localităţii.

Este deci real titlul de Ciceu-Akademos? Da! Prin “logos” şi “eicos” prin “ethnai” şi “agape”, prin sinodalizarea theologică şi ştiinţifică, prin “restituţio spiritualis”, prin re-sfinţirea aesthetizării ikonice, prin ne-rostibilul ce dă lumii nesfârşita ei desfăşurare şi devenire.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]