Condiţii dure pentru obţinerea ajutoarelor de încălzire

Începând de săptămâna viitoare, Primăria Bistriţa va distribui formularele pentru cererile de încălzire în sezonul rece 2010-2011.

Din cauza modificărilor aduse normelor metodologice de acordare a subvenţiei pentru încălzire, mulţi bistriţeni vor rămâne fără această facilitate.

Noile condiţii de acordare a ajutoarelor de căldură pentru persoanele cu venituri mici sunt mult mai dure spre deosebire de anii trecuţi şi au fost publicate în Monitorul Oficial.

Ordonanţa de Urgenţă 86/2010 prevede că de ajutoare vor beneficia familiile sau persoanele singure care au un venit sub 615 lei/membru de familie, banii urmând a fi plătiţi pentru sezonul rece, începând cu luna noiembrie şi până în martie, inclusiv.

O altă cerinţă impusă este ca solicitantul să nu deţină clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, ori alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.

De asemenea, nu au dreptul să beneficieze de ajutor la plata facturilor de întreţinere persoanele care deţin cel puţin unul dintre bunurile mobile: mijloace de transport (autoturisme cu capacitate cilindrică de peste 1600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze - cu excepţia celor adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap), utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată), utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale) sau utilaje de prelucrat lemnul (gater, drujbă, sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric).

O altă condiţie pentru acordarea ajutorului este ca solicitantul să nu deţină mai mult de 3 bovine, 5 porcine, 20 de ovine şi caprine sau 15 familii de albine.

Ajutoarele se acordă diferenţiat, în funcţie de venit, persoanelor care folosesc ca sursă de încălzire energia termică, gazele naturale, lemnele, cărbuni sau combustibili petrolieri.

Condiţia este ca persoanele care solicită ajutorul să depună la Primărie o cerere însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

Pentru a verifica veridicitatea datelor de pe formularele de cerere, reprezentanţii Primăriei vor trece din luna noiembrie la efectuarea de anchete sociale, prin sondaj.

Luni, 18 octombrie, Direcţia Municipală de Servicii Sociale din cadrul Primăriei Bistriţa va începe să distribuie cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, la sediul instituţiei, pe strada Dornei, nr. 12, între orele 8.30 - 13.00.

Pentru întocmirea dosarului pentru ajutorul de încălzire sunt necesare următoarele acte:

- dosar cu şină şi cerere tip (pentru gaz+factura gaz);

- copii xerox: buletine sau cărţi de identitate;

certificate de naştere copii, de deces, de căsătorie;

hotărâri încredinţare sau plasament;

sentinţe de divorţ;

- adeverinţe de salariu;

- adeverinţe cu veniturile impozabile, de la Administraţia Financiară a Municipiului Bistriţa (cu sediul pe strada 1 Decembrie);

- adeverinţe cu bunurile impozabile, de la Primăria municipiului Bistriţa, Finanţe Publice Municipale (Serviciul de impozite şi taxe, strada Al. Odobescu);

- adeverinţe cu veniturile care pot fi obţinute din agricultură - Serviciul Evidenţă Agricolă, Cadastru şi Fond Funciar (Piaţa Centrală, nr. 6);

- adeverinţe instituţie învăţământ;

- cupoane pensie, şomaj, alocaţii, indemnizaţii, plasament, ajutor special lunar, pensie întreţinere;

- declaraţie notarială pentru cei care nu pot dovedi în alt mod veniturile obţinute.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5