A început depunerea dosarelor pentru ajutorul de încălzire

Biroul de asistenţă socială din cadrul Primăriei oraşului Beclean a început preluarea dosarelor celor îndreptăţiţi să beneficieze, conform legii, de ajutor pentru încălzirea locuinţei.
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se stabileşte pe categorii de venit pentru familiile şi persoanele singure care utilizează energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale ori combustibili solizi sau petrolieri.
Plafonul maxim de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri este de 615 lei/persoană.
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere – formular tipizat, însoţite de documente doveditoare privind componenţa familiei, veniturile realizate de membrii acesteia şi dovada spaţiului locativ.
Actele necesare la dosar sunt următoarele:
- copie xerox după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei,
- adeverinţe venituri (adeverinţe salariu cu venitul net obţinut în luna precedentă depunerii cererii, cupoane de alocaţii, pensii, şomaj, alte acte justificative după caz),
- adeverinţe cu veniturile impozabile de la Administraţia Financiară, pentru fiecare persoană adultă din familie,
- ultima factură (doar pentru solicitanţii subvenţiei la gaze naturale şi energie electrică),
- cerere tip de la Primăria Beclean, (se eliberează direct din calculator, odată cu depunerea actelor enumerate anterior),
- extras de cont pentru cei care deţin depozite bancare,
- adeverinţă registru agricol pentru cei care deţin pământ.
La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii.
De asemenea, solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei va anexa actele care fac dovada calităţii de proprietar sau chiriaş, iar în cererea pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei are obligaţia de a menţiona bunurile deţinute.
În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului de încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea acestui drept se face începând cu luna depunerii cererii în cazul celor care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective sau începând cu luna următoare în cazul celor care au depus documentele după data menţionată.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5