Se preiau dosarele pentru ajutorul de încălzire

Direcţia Municipală de Servicii Sociale din cadrul Primăriei Bistriţa preia dosarele celor îndreptăţiţi să beneficieze, conform legii, de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

,,Cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se vor prelua de luni până joi, între orele 8.30 – 14.00, şi vineri între orele 8.30 – 13.00.
Formularele tipizate – cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – se distribuie începând cu data de 24.10.2013, între orele 8.30 – 14.00”, ne anunţă reprezentanţii administraţiei locale.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se stabileşte pe categorii de venit pentru familiile şi persoanele singure care utilizează energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale ori combustibili solizi sau petrolieri.

Plafonul maxim de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri este de 615 lei/persoană.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere – formular tipizat, însoţite de documente doveditoare privind componenţa familiei, veniturile realizate de membrii acesteia şi dovada spaţiului locativ.

Componenţa familiei şi veniturile realizate se dovedesc cu următoarele acte, în copie xerox:
- act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere temporară) pentru membri familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum);
- certificatele de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
- hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, după caz;
- adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă, norma de hrană);
- cupon de pensie, în original sau copie (orice tip de pensie), din luna anterioară depunerii cererii;
- cupon indemnizaţie de handicap, în original sau copie, din luna anterioară depunerii cererii;
- cupon indemnizaţie de şomaj, în original sau copie, din luna anterioară depunerii cererii (sau adeverinţă AJOFM);
- cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului, în original sau copie, din luna anterioară depunerii cererii (copie decizie);
- cupon alocaţie de stat pentru copii, în original sau copie (declaraţie pe propria răspundere a părinţilor / copilului);
- adeverinţă şcoală / facultate prin care să se ateste calitatea de elev / student şi dacă aceştia beneficiază sau nu de burse;
- cupon alocaţie de susţinere a familiei, cupon alocaţie de plasament, în original sau copie (dacă este cazul) ;
- pentru membrii familiei care nu realizează venituri se va anexa o declaraţie notarială din care să rezulte faptul că nu realizează venituri.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii.

De asemenea, solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei va anexa actele care fac dovada calităţii de proprietar sau chiriaş, iar în cererea pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei are obligaţia de a menţiona bunurile deţinute.

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului de încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea acestui drept se face începând cu luna depunerii cererii în cazul celor care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective sau începând cu luna următoare în cazul celor care au depus documentele după data menţionată.
Sursa:www.primariabistrita.ro

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5