Peste 350 de bistriţeni şi-au depus dosarele pentru ajutorul de încălzire

Peste 350 de bistriţeni au mers, în prima săptămână, să îşi depună dosarele pentru obţinerea ajutorului pentru încălzire. Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei Bistriţa, la sediul Direcţiei Municipale de Servicii Sociale au fost depuse 345 de dosare pentru ajutor de încălzire cu gaze naturale şi 10 dosare pentru ajutor de încălzire cu lemne.

,,În această perioadă, la sediul Direcţiei Municipale de Servicii Sociale s-au prezentat 1.800 de bistriţeni care au venit să-şi ridice formularele, şi ne aşteptăm la acelaşi număr de dosare. Anul trecut, 2.700 de bistriţeni şi-au depus dosare pentru ajutorul de încălzire”, ne-a declarat Mihai Ruşti, purtătorul de cuvânt al Primăriei Bistriţa.

Direcţia Municipală de Servicii Sociale din cadrul Primăriei Bistriţa preia în această perioadă dosarele celor îndreptăţiţi să beneficieze, conform legii, de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

,,Cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se vor prelua de luni până joi, între orele 8.30 – 14.00, şi vineri între orele 8.30 – 13.00. Formularele tipizate – cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – se distribuie între orele 8.30 – 14.00”, ne anunţă reprezentanţii administraţiei locale.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se stabileşte pe categorii de venit pentru familiile şi persoanele singure care utilizează energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale ori combustibili solizi sau petrolieri. Plafonul maxim de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri este de 615 lei/persoană.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere – formular tipizat, însoţite de documente doveditoare privind componenţa familiei, veniturile realizate de membrii acesteia şi dovada spaţiului locativ.

Componenţa familiei şi veniturile realizate se dovedesc cu următoarele acte, în copie xerox:

- act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere temporară) pentru membri familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum);

- certificatele de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;

- hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, după caz;

- adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă, norma de hrană);

- cupon de pensie, în original sau copie (orice tip de pensie), din luna anterioară depunerii cererii;

- cupon indemnizaţie de handicap, în original sau copie, din luna anterioară depunerii cererii;

- cupon indemnizaţie de şomaj, în original sau copie, din luna anterioară depunerii cererii (sau adeverinţă AJOFM);

- cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului, în original sau copie, din luna anterioară depunerii cererii (copie decizie);

- cupon alocaţie de stat pentru copii, în original sau copie (declaraţie pe propria răspundere a părinţilor / copilului);

- adeverinţă şcoală / facultate prin care să se ateste calitatea de elev / student şi dacă aceştia beneficiază sau nu de burse;

- cupon alocaţie de susţinere a familiei, cupon alocaţie de plasament, în original sau copie (dacă este cazul) ;

- pentru membrii familiei care nu realizează venituri se va anexa o declaraţie notarială din care să rezulte faptul că nu realizează venituri.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii. De asemenea, solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei va anexa actele care fac dovada calităţii de proprietar sau chiriaş, iar în cererea pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei are obligaţia de a menţiona bunurile deţinute.

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului de încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea acestui drept se face începând cu luna depunerii cererii în cazul celor care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective sau începând cu luna următoare în cazul celor care au depus documentele după data menţionată.

 

Limitele de venituri şi cuantumurile maxime ale ajutorului pentru încăzirea locuinţei

 

Limite venituri

Cuantum lunar ajutor gaze naturale

Cuantum lunar ajutor energie electrică

Cuantum lunar ajutor lemne, cărbuni...

lei

ISR

lei

ISR

lei

ISR

lei

ISR

până la 155

până la 0,310

262

0,524

  240

0,480

  54

0,108

155,1 - 210

0,3102-0,420

190

0,380

  216

0,432

  48

0,096

210,1 - 260

0,4202 - 0,520

150

0,300

  192

0,384

  44

0,088

260,1 - 310

0,5202 - 0,620

120

0,240

  168

0,336

  39

0,078

310,1 - 355

0,6202 - 0,710

90

0,180

  144

0,288

  34

0,068

355,1 - 425

0,7102 - 0,850

70

0,140

  120

0,240

  30

0,060

425,1 - 480

0,8502 - 0,960

45

0,090

  96

0,192

  26

0,052

480,1 - 540

0,9602 - 1,080

35

0,070

  72

0,144

  20

0,040

540,1 - 615

1,0802 - 1,230

20

0,040

  48

0,096

  16

0,032

 

 

 

 

 

Anexa 2

 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, alocaţiei pentru susţinerea familiei sau a ajutorului pentru încăzirea locuinţei

 

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            

 

 

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

 

 

Depozite bancare

   1        

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

 

Terenuri /animale și/sau păsări

   1        

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5