Consilierii judeţeni, convocaţi de îndată pentru asigurarea de urgenţă a fondurilor pentru salariiile pentru personalul din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud

DISPOZIŢIE privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă la data de 17 noiembrie 2016, orele 1500

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

-       necesitatea asigurării de urgenţă a fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale aferente lunii octombrie pentru personalul din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud;

-        Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-        avizul de legalitate nr. IAa/17145 din 15.11.2016 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (4) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:

         Art.1. Se convocă de îndată Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă la data de 17 noiembrie 2016, orele 1500, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind a şaptea rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a bugetului de cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

         Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

         - Direcţia economică;

         - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistriţa-Năsăud;

- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

                                                                        Aviz de legalitate:

    SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                          MICA OPREA

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5