Ședință de Îndată la Consiliul Judeţean

CONSILIUL JUDEŢEAN

 PREŞEDINTE

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă la data de 26 mai 2017, ora 1200

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

-        adresa nr. VA/8055/22.05.2017 a Direcţiei tehnice, investiţii, lucrări publice – Serviciul tehnic, investiţii, prin care solicită convocarea şedinţei de îndată pentru data de 26.05.2017;

-        prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-        avizul de legalitate nr. IAa/8297 din 25.05.2017 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (4) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:

         Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă de îndată la data de 26 mai 2017, ora 1200, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 57/2017 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul „Construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii - specialiști din sănătate” situat pe str. Prundului nr. 16D, Municipiul Bistrița, Județul Bistrița-Năsăud.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenţii şi a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenţi obiectivului “Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice aflate pe str. Liviu Rebreanu, nr. 22A, oraşul Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenţii şi a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenţi obiectivului “Creşterea eficienţei energetice a Secţiilor externe ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, situate pe str. Alba Iulia, nr. 7, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud”.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

 

     Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

         - Administratorul public

         - Direcţia administraţie locală

         - Direcţia economică

         - Arhitect şef

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

         - Compartiment audit public intern

         - Birou achiziţii publice, contracte

         - Compartiment Cabinet preşedinte

- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

                                                                          Aviz de legalitate:

      SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                             MICA OPREA

 

Nr. 105

Din 25.05.2017

MN / 2 ex.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5