Prima rectificare a bugetului judeţului! Aleşii, convocaţi în şedinţă extraordinară

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă extraordinară la data de 08 aprilie 2016, orele 1000

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

-      Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-      avizul de legalitate nr. IBa/5248 din 05.04.2016 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:

        Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară la data de 08 aprilie 2016, orele 1000, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.  Proiect de hotărâre privind prima rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016, bugetului de venituri și cheltuieli al Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și bugetului de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Bistriţa-Năsăud, pe anul 2016.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

        Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

                - Administratorul public

                - Direcţia administraţie locală

                - Direcţia economică

                - Arhitect şef

- Direcţia dezvoltare durabilă

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

                - Compartiment audit public intern

                - Birou achiziţii publice, urmărire contracte

                - Compartiment Cabinet preşedinte

                - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean

        - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

 

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

                                                                    Aviz de legalitate:

     SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                       MICA OPREA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 60

Din 05.04.2016

P.R.A./2 ex.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5