Consilierii judeţeni, convocaţi de îndată pentru a opta rectificare bugetară!

DISPOZIŢIE

privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă la data de 7 decembrie 2016, ora 1600

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

-      adresa nr. BNG-STZ-6270/29.11.2016 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. II/18237/29.11.2016;

-      Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-      avizul de legalitate nr. IAa/18389 din 05.12.2016 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (4) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

 

        Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă la data de 7 decembrie 2016, ora 1600, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind a opta rectificare a bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016, a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

         Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

        - Direcţia administraţie locală;

        - Direcţia economică;

        - Arhitect şef;

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe;

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;

        - Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

 

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Aviz de legalitate:

    SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                     MICA OPREA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 235

Din 05.12.2016

MN / 2 ex.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5