Consilierii judeţeni, convocaţi în şedinţă extraordinară. Se împart banii către primării!

 

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă extraordinară la data de 05 ianuarie 2016, ora 14:00

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

-      Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-      Avizul de legalitate nr. IBa/21577/31.12.2015;

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:

 

        Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară la data de 05 ianuarie 2016, ora 14:00, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.  Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016 și estimările pe anii 2017 - 2019.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

2.  Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2016 și estimările pe anii 2017 - 2019.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

 

    Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

                - Administratorul public;

                - Direcţia administraţie locală;

                - Direcţia economică;

                - Arhitect şef;

- Direcţia dezvoltare durabilă, relații externe;

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;

                - Compartiment audit public intern;

                - Birou achiziţii publice, contracte;

                - Compartiment Cabinet preşedinte;

                - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

 

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Aviz de legalitate:

    p. SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                 DIRECTOR EXECUTIV

                                                                Crina Alexandrina Borș

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5