Consiliul Judeţean repartizează, vineri, bani către primării !

ROMÂNIA

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN

 PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă extraordinară la data de 6 noiembrie 2015, ora 12.00

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

  • Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;
  • avizul de legalitate nr. IBa/17788 din 04.11.2015 al Serviciului administraţie şi relaţii publice;

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

        Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară la data de 6 noiembrie 2015, ora 12.00, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie, revizuită şi actualizată şi a Indicatorilor Tehnico - Economici aferenţi obiectivului “Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bîrgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bîrgăului (DN 17) - (DN 17) Josenii Bîrgăului - Strîmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - limită judeţ Suceava, judeţul Bistriţa-Năsăud” („Poarta Transilvaniei”).

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârilor Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 127/2015 şi nr.128/2015 privind numirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management  şi a caietului de obiective pentru desemnarea managerului la Biblioteca Judeţeană “George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud, respectiv la Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

  1. Proiect de hotărâre privind a şaptea rectificare a bugetului local al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2015 şi a bugetului instituțiilor publice și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2015.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

 

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală.

 

          Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

                - Administratorul public

                - Direcţia administraţie locală

                - Direcţia economică

                - Arhitect şef

- Direcţia dezvoltare durabilă

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

                - Compartiment audit public intern

                - Birou achiziţii publice, urmărire contracte

                - Compartiment Cabinet preşedinte

                - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean

        - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

                                                                        Aviz de legalitate:

         SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                          MICA OPREA                                                                        

Nr. 323

Din 04.11.2015

RM/2 ex.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5