Vezi ce proiecte vor dezbate, azi, consilierii judeţeni

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă extraordinară la data de 10 februarie 2015, ora 14ºº

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

-      Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-      prevederile art. 39, alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-      Încheierea civilă din 28.01.2015 dispusă în Dosarul nr.429/190/2015 al Judecătoriei Bistrița, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr. IA/1856 din 02.02.2015;

-      avizul de legalitate nr. IA/2181 din 06.02.2015 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

 

        Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară la data de 10 februarie 2015, ora 14ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii revizuite a proiectului „Crearea Centrului German din Bistrița prin reabilitarea clădirii istorice Casa Argintarului”, cod SMIS 3573.

Iniţiator: Dorin Grigore Popescu – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

2.       Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației „Produs în Bistrița-Năsăud”.

Iniţiator: Dorin Grigore Popescu – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de preluare a deșeurilor municipale în vederea depozitării, perceput de S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DEȘEURILOR S.R.L. Boldești-Scăeni în baza Contractului de Concesiune nr.34/04.01.2013 privind Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Management şi Operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu, judeţul Bistriţa-Năsăud.

   Iniţiator: Dorin Grigore Popescu – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2015 conform Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 și a estimărilor pe anii 2016-2018.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro .

 

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

                - Administratorul public

                - Direcţia administraţie locală

                - Direcţia economică

                - Arhitect şef

- Direcţia dezvoltare durabilă

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

                - Compartiment audit public intern

                - Birou achiziţii publice, urmărire contracte

                - Compartiment Cabinet preşedinte

                - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean

        - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

 

                                                                    Aviz de legalitate:

     SECRETARUL JUDEŢULUI,

                IOSIF REDL

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5