Consilierii judeţeni, în prima şedinţă din 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

 

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 PREŞEDINTE

 

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă extraordinară la data de 14 ianuarie 2015, ora 14ºº

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

-      Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-      avizul de legalitate nr. IA/360 din 09.01.2015 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:

 

        Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară la data de 14 ianuarie 2015, ora 14ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării parțiale în anul  

  2015 a excedentului anual al bugetului local rezultat la      încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2014

  Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de finanţare nr. PA16/RO12-LP6/18.12.2014 privind acordarea finanţării nerambursabile pentru implementarea proiectului Concept de amenajare, funcţionare şi revitalizare a unor spaţii interioare şi curţii Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud din cadrul Programului PA16/RO12 ”Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural” finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.

        Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții din cadrul proiectului “Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud” depus în cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural” finanţat prin Contractul de finanţare nr. PA16/RO12-LP6/18.12.2014

   Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

4.     Răspuns la Plângerea prealabilă formulată de doamna

   SĂSĂRMAN MONICA prin care se solicită revocarea parțială a

   Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 146/2014

   privind taxele locale, taxele speciale şi tarifele percepute de

   Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate

   acestuia pentru anul 2015, înregistrată la Consiliul Judeţean

   Bistriţa-Năsăud sub nr. IX/18725 din 18.12.2014.

 

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro .

    Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

                - Administratorul public

                - Direcţia administraţie locală

                - Direcţia economică

                - Arhitect şef

- Direcţia dezvoltare durabilă

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

                - Compartiment audit public intern

                - Birou achiziţii publice, urmărire contracte

                - Compartiment Cabinet preşedinte

                - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean

        - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

P. PREŞEDINTE,

VICEPREȘEDINTE

ALEXANDRU PUGNA

 

 

                                                                    Aviz de legalitate:

     SECRETARUL JUDEŢULUI,

               IOSIF REDL

Nr. 5

Din 09.01.2015

P.R.A. / 2 ex.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5