Taxele de la Centrul Cultural Dacia vor fi aprobate în ședința extraordinară a CJ din 11 octombrie

DISPOZIŢIE

 

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă extraordinară la data de 11 octombrie 2016, ora 1500

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

-         Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-         avizul de legalitate nr. IAa/14809 din 07.10.2016 al Serviciului juridic contencios, resurse umane.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

 

        Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară la data de 11 octombrie 2016, orele 1500, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea dezafectării unor construcții, identificate în Cartea Funciară nr. 75577 Bistriţa, situate în municipiul Bistriţa, str. Prundului nr. 16D, aflate în domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

2.   Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 29 din 19.10.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui teren situat în comuna Ilva Mică, din domeniul public al comunei Ilva Mică în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

4.   Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe speciale pentru funcţionarea Centrului Cultural ”Dacia” din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

 

     Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

                - Administratorul public;

                - Direcţia administraţie locală;

                - Direcţia economică;

                - Arhitect şef;

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe;

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;

                - Compartiment audit public intern;

                - Birou achiziţii publice, contracte;

                - Compartiment Cabinet preşedinte;

        - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

 

 

                                                                     Aviz de legalitate:

      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                        MICA OPREA

 

 

 

 

 

Nr. 195

Din 07.10.2016

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5