Consilierii judeţeni, convocaţi în şedinţă extraordinară, pentru aprobarea bugetului şi a unui premiu de excelenţă pentru Tibi Uşeriu

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară la data de 22 martie 2017, ora 1400

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:

-      prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-      avizul de legalitate nr. IAa/4217 din 17.03.2017 al Serviciului juridic, contencios, resurse umane.

 

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:

        Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă extraordinară la data de 22 martie 2017, ora 1400, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2017 și a estimărilor pe anii 2018-2020.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

  1. Acordarea Premiului de Excelenţă al judeţului Bistriţa-Năsăud domnului Tiberiu Ușeriu în urma câștigării Maratonului 6633 Arctic Ultra - ediția 2017.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

     Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

        - Administratorul public

        - Direcţia administraţie locală

        - Direcţia economică

        - Arhitect şef

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

        - Compartiment audit public intern

        - Birou achiziţii publice, contracte

        - Compartiment Cabinet preşedinte

- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Aviz de legalitate:

      SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                        MICA OPREA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 52

Din 17.03.2017

RM / 2 ex.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5