Consiliul Judeţean scoate la licitaţie închirierea unui spaţiu la Colibiţa pentru punct farmaceutic

ANUNŢ
privind organizarea licitaţiei publice deschisă cu strigare pentru închirierea unui bun imobil, aflat în administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, situat în localitatea Colibița nr.84, în vederea funcționării unui punct farmaceutic-oficină locală de distribuție

Județul Bistrița-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistrița, Piata Petru Rareș , nr.1, Tel. 0263213657, 215503; Fax. 02263214750; E-mail. [email protected]; www.portalbn.ro, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea unui bun imobil constând în spațiu în suprafață utilă = 16,02 mp, component al ”Unității Individuale U2”, situat în localitatea Colibița nr.84, identificat în Cartea funciară nr.26904-C1-U2 Bistrița-Bîrgăului, aflat în administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în vederea funcționării unui punct farmaceutic-oficină locală de distribuție.

Prețul de pornire la licitație este de 3 euro/mp.

Condiţiile de desfăşurare a licitaţiei: sunt prevăzute în Regulamentul privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui bun imobil, aflat în administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, situat în localitatea Colibița nr.84, în vederea funcționării unui punct farmaceutic-oficină locală de distribuție, document ce poate fi achiziţionat pentru suma de 50 de lei, achitată prin virament bancar în contul beneficiarului Județul Bistrița-Năsăud, cod fiscal 4347550, cont RO61TREZ24A510103200109X, deschis la Trezoreria municipiului Bistrița sau în numerar la caseria Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
Regulamentul se pune la dispoziția persoanelor interesate de către Serviciul coordonare instituții subordonate, administrare patrimoniu-Compartiment administrare patrimoniu, cam.8, imobil ”Garaje și atelier întreținere”, municipiul Bistrița, Piața Petru Rareș nr.1-2.

Data limită pentru depunerea documentației de participare: 10.05.2016, ora.16.00.

Data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: 12.05.2016, ora 11.00, la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Piața Petru Rareș nr.1, municipiul Bistrița, judeţul Bistrița-Năsăud, sala mare de ședințe, etaj.I.
Informaţii suplimentare: Serviciul coordonare instituții subordonate, administrare patrimoniu - la tel. 0263213657, 0263215503; int.127.

ADMINISTRATOR PUBLIC
FLORIN GRIGORE MOLDOVAN

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5